Bij een juridisch geschil horen wij vrijwel altijd de term rechtvaardigheid voorbijkomen. Logisch, want als je vindt dat er iets onrechtmatigs gebeurt, dan mag je optreden. Sterker nog, dan is het verstandig om op te treden.  Toch kan het voorkomen dat het rechtvaardigheidsverlangen een grotere...

Onlangs werden we op ons kantoor geconfronteerd met een ondernemer die in alle staten was. De ondernemer in kwestie, een installateur met een 6-tal mensen in dienst, vroeg onze raad, omdat een concurrent zijn medewerkers actief aan het benaderen was. Inmiddels waren zelfs al twee...

Een werkgever benaderde ons onlangs met de volgende kwestie. Een medewerker van het bedrijf is, zelfs na een herkansing, niet geslaagd voor zijn certificering. Dit betekent dat de certificering uiteindelijk wordt verloren. Zonder certificering kan de medewerker zijn taak niet uitvoeren omdat het wettelijk verplicht...

Er worden vele onderzoeken uitgevoerd. Ook naar het wel en wee van ondernemers. En soms levert dat aardige inzichten op. Zoals de bevindingen van een ondernemerslijn die bij onze zuiderburen actief is. De ondernemerslijn is opgezet om ondernemers te helpen bij vragen, uitdagingen en problemen....

Ondernemers en bedrijven die vanwege de coronapandemie moeilijkheden hadden om aan hun vaste verplichtingen te voldoen, konden een beroep doen op de steun Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De overheid heeft hiervoor tot nu toe zo’n 3,5 miljard euro aan steun toegezegd. Veel fraudegevallen Vanwege een...

Elk jaar opnieuw komen er duizenden nieuwe bedrijven bij. Een groot deel daarvan is online actief. Bij het bepalen van een nieuwe (handels)naam wordt vooral gekeken naar ‘beschikbaarheid’. Ofwel, is de naam nog te registreren als zelfstandig domein? Bij de keuze van een fantasienaam, leidt...