Als werkgever wordt u in deze tijd wellicht met zaken geconfronteerd die vragen kunnen oproepen. Eén van deze vragen werd ons onlangs gesteld toen een klant belde met het volgende. Een werknemer is teruggekeerd van vakantie. Het vakantieland is tijdens de vakantieperiode veranderd van code...

Als werkgever bent u, als het goed is, op de hoogte van uw werkgeversaansprakelijkheid in het geval van een bedrijfsongeval. Dit houdt namelijk in dat u in beginsel aansprakelijk bent voor letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval, tijdens werktijd. Ongevallen die het gevolg zijn van...

Een cliënt confronteerde ons onlangs met de volgende huurkwestie. De betreffende cliënt is eigenaar van een pand waarin een klein restaurant is gevestigd. De cliënt heeft geen bemoeienis met het restaurant en is verhuurder van het pand. Het restaurant is ruim een jaar geleden van...

Het is al langer een doorn in het oog van vele toeleveranciers. Zelfs ver voor de coronacrisis. We bedoelen het betalingsgedrag van voornamelijk grote ondernemingen.Toeleveranciers – veelal MKB ondernemingen – worden geconfronteerd met betalingstermijnen die de pan uit rijzen. Betalingstermijnen van 60 dagen en 90...