De vakantieperiode zit erop. Velen zullen terugkijken op een vakantie ‘anders dan anders’. En, hoewel we misschien hoopten op beter, blijkt dat het huidige niveau van coronabesmettingen veel zorgen oproept bij een grote groep van ondernemers.Het feit dat ongeveer een derde van alle bedrijven een...

De Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) is begin juni aangenomen door de tweede kamer. De wet, in de volksmond ook wel faillissementswet genoemd, dient er juist voor te zorgen dat zowel baanverlies als faillissementen voorkomen kunnen worden.Tijdens het wetstraject werd een stevige lobby uitgevoerd door...

Het familiebedrijf wordt vaak omschreven als de ruggengraat van onze economie. Terecht. Helaas loopt het ook wel eens verkeerd. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als er ruzie ontstaat tussen de vennoten van een familiebedrijf. Bij ruzie kunnen de emoties hoog oplopen. De rede...

Het aantal bedrijfsovernames groeit. Dat is vooral te danken aan de gunstige economische omstandigheden. Zo zijn bedrijfswaarderingen aan de hoge kant en ook het aantal kopers lijkt ongekend hoog. Uit een onderzoek van Marktlink, een overname-adviseur, blijkt dat bijna 20% van alle ondervraagde ondernemers overweegt...

Op LegalWise vindt u een overzichtelijke vragenlijst met betrekking tot de mogelijke overname van een vennootschaap en de door deze vennootschap in stand gehouden onderneming en haar dochtermaatschappijen. Deze vragenlijst dient om een juist en volledig beeld te verkrijgen van de vennootschap, haar onderneming en...

Onlangs stond het met grote letters in de verschillende zakelijke kranten; Jumbo en Coop bereiden claim voor tegen Sligro. De aanleiding, aldus de woordvoerders van Jumbo, heeft te maken met het feit dat de financiële resultaten van de overgenomen Emté supermarktketen, een stuk slechter blijken...