Het belang van ‘zaken vastleggen’ wordt nog wel eens onderschat. Vooral bij familiebedrijven. Helaas leidt het vaak tot onenigheid, en soms zelfs grote ruzie. Iets dat voorkomen kan worden als vooraf goed wordt nagedacht. Twee broers hebben een succesvol bedrijf. Het bedrijf is gevestigd op...

De verkiezingswinst van president elect Joe Biden in de Verenigde Staten leidt tot een ware vloedgolf aan rechtszaken door zijn opponent Donald Trump. Vanuit juridisch standpunt is het interessant om te zien of de – naar alle waarschijnlijkheid – fantasievolle verklaringen in de rechtszaal standhouden....

Met een hamerslag nam de eerste kamer afgelopen dinsdag 6 oktober, de herziene faillissementswet aan. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een spoedige inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa).  De wet maakt het mogelijk om levensvatbare bedrijven te helpen hun schuldenlast te herstructureren...

De vakantieperiode zit erop. Velen zullen terugkijken op een vakantie ‘anders dan anders’. En, hoewel we misschien hoopten op beter, blijkt dat het huidige niveau van coronabesmettingen veel zorgen oproept bij een grote groep van ondernemers.Het feit dat ongeveer een derde van alle bedrijven een...

De Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) is begin juni aangenomen door de tweede kamer. De wet, in de volksmond ook wel faillissementswet genoemd, dient er juist voor te zorgen dat zowel baanverlies als faillissementen voorkomen kunnen worden.Tijdens het wetstraject werd een stevige lobby uitgevoerd door...

Het familiebedrijf wordt vaak omschreven als de ruggengraat van onze economie. Terecht. Helaas loopt het ook wel eens verkeerd. Een dergelijke situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen als er ruzie ontstaat tussen de vennoten van een familiebedrijf. Bij ruzie kunnen de emoties hoog oplopen. De rede...