Binnen de meeste ondernemingen is de laatste jaren stevig bezuinigd. Zozeer zelfs dat de meeste ondernemers zullen zeggen ‘uitbezuinigd’ te zijn. Maar is dat zo? Immers is bekend dat er veel verborgen kosten kunnen zitten in lopende contracten. Een gebrekkig contractbeleid Bij veel ondernemingen gaat...

Bestuurders van een B.V. zijn in geval van faillissement aansprakelijk voor het volledige tekort, indien (kort gezegd) niet is voldaan aan de boekhoudplicht. De vraag rijst hoever die verplichting gaat. Moet de administratie echt tot het laatste bonnetje zijn bijgewerkt? Grondslag aansprakelijkheid Bestuurders zijn bij...

Bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering Met ingang van 1 oktober 2012 zijn de nieuwe regels rond de Flex-BV in werking getreden. Deze regels bevatten een zogenaamde uitkeringstoets voor bestuurders. Indien niet wordt voldaan aan deze uitkeringstoetst bij het doen van uitkeringen aan de aandeelhouders, zijn de bestuurders...

Namens Berkeley & Lawrence zal ons kantoor op de CreditExpo te Nieuwegein op 14 november 2012 een lezing houden over bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Het komt steeds vaker voor, dat een rechtspersoon niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en failliet gaat. In deze lezing gaan wij...

Op 2 mei 1997 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat een aandeelhouder onder bepaalde omstandigheden schadevergoeding kan vorderen terzake van een waardevermindering van zijn aandelen. Dit is opmerkelijk omdat de Hoge Raad in een eerder arrest had beslist dat voor een zodanige schadevergoeding in beginsel...