Geschillen & Procedures

Soms lukt het niet om een geschil in goede harmonie op te lossen. Een procedure is dan noodzakelijk. Een goede processtrategie en procesbegeleiding is dan van belang. U kunt in dat geval vertrouwen en steunen op onze uitgebreide proceservaring.

Wat doen we zoal?

 

 • Dagvaarding en hoger beroep
 • Verweer in procedures
 • Faillissementsaanvraag
 • Arbitrage
 • Verzoekschrift
 • Conservatoir beslag
 • Geschillencommissie

 

Geschillen & Procedures

Soms lukt het niet om een geschil in goede harmonie op te lossen. Een procedure is dan noodzakelijk. Een goede processtrategie en procesbegeleiding is dan van belang. U kunt in dat geval vertrouwen en steunen op onze uitgebreide proceservaring.

Wat doen we zoal?

 

 • Dagvaarding en hoger beroep
 • Verweer in procedures
 • Faillissementsaanvraag
 • Arbitrage
 • Verzoekschrift
 • Conservatoir beslag
 • Geschillencommissie

Soms lukt het niet om een geschil in goede harmonie op te lossen. Een procedure is dan noodzakelijk. Een goede processtrategie en procesbegeleiding is dan van belang. U kunt in dat geval vertrouwen en steunen op onze uitgebreide proceservaring.

Wat doen we zoal?

 

 • Dagvaarding en hoger beroep
 • Verweer in procedures
 • Faillissementsaanvraag
 • Arbitrage
 • Verzoekschrift
 • Conservatoir beslag
 • Geschillencommissie

Artikelen over Geschillen & Procedures

 • Het College voor de Rechten van de Mens ontving afgelopen jaar 422 verzoeken om een uitspraak te doen vanwege discrimina...


 • Wanneer u een juridisch geschil heeft, kan het zijn dat u een gang naar de rechter overweegt. Tegelijkertijd zult u onge...


 • Mocht u bekend zijn met de verkoop van een woonhuis van één van uw debiteuren, die weigert te betalen, dan kan overwogen...


 • Conservatoir beslag minder gemakkelijk Het leggen van conservatoir beslag was tot voor kort vrij eenvoudig. Een verlof t...


 • Bewijs is een belangrijk onderdeel van een juridisch geschil. Soms hangt het resultaat van een procedure volledig af van...


 • Volgens de kantonrechter Breda kan een in het geheim gemaakte geluidsopname van een telefoongesprek dienen als bewijs. H...


 • Het komt in de praktijk met enige regelmaat voor: een cliënt hangt merkbaar gefrustreerd aan de telefoon, want de debite...