Fraude TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) regelingen?

De overheid pakt flink uit om ondernemers te helpen in deze bizarre en uitdagende tijd. Dankzij de NOW regeling en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) zijn vele ondernemers in staat om hun medewerkers in dienst te houden en hun bedrijf op de been te houden. Helaas blijkt dat er direct ook een groep van mensen is die misbruik maakt van deze bijzondere situatie.

Verschillende banken hebben afgelopen tijd signalen doorgegeven aan de FIOD wanneer opvallende bijboekingen plaatsvinden bij bedrijven, waarvan de bank vermoedt dat er fraude in het spel is. Vaak gaat het om vergissingen. Maar, zoals nu blijkt uit verder onderzoek van de FIOD, is in sommige gevallen zelfs sprake van een systeem waarbij tussenpersonen TVL steun aanvragen voor ondernemers om er zelf beter van te worden.

De valse aanvragen worden aangevraagd voor ondernemers die in de problemen zijn gekomen en hun omzet met meer dan 30% hebben zien afnemen (de maatstaf voor toekenning). Het vermoeden is dat tussenpersonen die ondernemers beloven om de TVL op een gunstige manier te regelen. De tussenpersonen presenteren een groter omzetverlies dan ‘werkelijk’ en ontvangen zo een te hoge TVL. In een enkel geval is de ondernemer niet altijd op de hoogte van deze frauduleuze werkwijze. In een groot aantal gevallen blijkt dat ondernemers een deel van de te hoge TVL toeslag afstaan aan de tussenpersoon. Strafrechtelijke vervolging blijkt niet altijd even gemakkelijk omdat een deel van deze frauderende ondernemers vanuit het buitenland actief is.

Zo blijkt maar weer eens dat de coronacrisis niet altijd het beste in mensen naar boven haalt. Financieel misbruik van de steunmaatregelen is niet alleen maatschappelijk ontoelaatbaar, het is bovendien strafrechtelijk vervolgbaar.

Ons advies is dan ook om u te laten begeleiden door uw vertrouwde en betrouwbare accountant. Zij zullen u namelijk niet alleen ontzorgen, maar er tevens voor zorgen dat u later in een lastig parket komt als blijkt dat u de teveel ontvangen steunmaatregelen voor een deel dient terug te betalen.

Heeft u vragen over uw juridische positie bij het ontvangen van de NOW en of TVL regeling? Praat er eens over met Christophe van Uden van Beks Advocaten.
info@beksadvocaten.nl

mm
Christophe van Uden
c.van.uden@beksadvocaten.nl Over ons