Namens Berkeley & Lawrence zal ons kantoor op de CreditExpo te Nieuwegein op 14 november 2012 een lezing houden over bestuurdersaansprakelijkheid in incassozaken. Het komt steeds vaker voor, dat een rechtspersoon niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en failliet gaat. In deze lezing gaan wij...

Conservatoir beslag minder gemakkelijk Het leggen van conservatoir beslag was tot voor kort vrij eenvoudig. Een verlof tot het leggen van beslag op bankrekeningen, voorraden en auto’s was snel verleend. Sinds 1 juli 2011 moet meer rekening worden gehouden met de belangen van de wederpartij....

Hoe heeft u uw aansprakelijkheid geregeld? Ongetwijfeld kent u de torenhoge Amerikaanse claims die worden geëist voor situaties waarbij wij met verbazing onze wenkbrauwen optrekken. Toch zien we ook in ons eigen land een verharde opstelling wanneer het gaat om zakelijke conflicten. In onze advocatenpraktijk...

Let op de redelijkheid en billijkheid! Veel bedrijven sluiten langdurige overeenkomsten af met hun leveranciers of klanten. Deze overeenkomsten verplichten tot voortdurende of opeenvolgende prestaties en het doen van investeringen. Wat nu als een duurovereenkomst plotsklaps wordt beëindigd? In onzekere tijden zoals de huidige economische...

Bewijs is een belangrijk onderdeel van een juridisch geschil. Soms hangt het resultaat van een procedure volledig af van de mogelijkheden om het bewijs te kunnen leveren. In een gesprek met Rob Beks, managing partner van Beks Advocaten nemen we de strategische punten van het...

Op 2 mei 1997 heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat een aandeelhouder onder bepaalde omstandigheden schadevergoeding kan vorderen terzake van een waardevermindering van zijn aandelen. Dit is opmerkelijk omdat de Hoge Raad in een eerder arrest had beslist dat voor een zodanige schadevergoeding in beginsel...

De kracht van een originele overeenkomst Oplichters, wie heeft er niet een keer mee te maken. Stel dat je veel geld krijgt van een wederpartij, maar er wordt niet betaald. Ineens krijg je de mededeling dat er al is betaald en dat dat is vastgelegd...

Volgens de kantonrechter Breda kan een in het geheim gemaakte geluidsopname van een telefoongesprek dienen als bewijs. Het gaat om een geluidsopname van een bedreiging van een werknemer. De werknemer heeft een jaarcontract, maar de werkgever wil het contract voortijdig beëindigen. Daarover ontstaat onenigheid en...

Tijdens een periode van rust of vakantie ontstaan vaak de beste ideeën voor nieuwe producten of diensten. Bij de uitwerking is er vaak te weinig tijd om de afspraken in een contract goed vast te leggen. Wij nemen dat graag op ons. Dat is ons...