10 juridische valkuilen bij een bedrijfsovername.

Bedrijfsovernames zijn complexe transacties die gepaard kunnen gaan met verschillende juridische valkuilen. Bij Beks Advocaten hebben we een opsomming gemaakt van de belangrijkste juridische valkuilen waar je op moet letten:

  1. Due Diligence tekortkomingen: Onvoldoende grondig onderzoek naar het over te nemen bedrijf kan leiden tot het missen van belangrijke informatie, zoals verborgen schulden, lopende geschillen, intellectuele eigendomsrechten en contractuele verplichtingen.
  2. Contractuele kwesties: Het is cruciaal om alle lopende contracten en overeenkomsten van het targetbedrijf te analyseren om te zorgen dat er geen schendingen zijn van belangrijke contracten of licenties die het succes van de overname kunnen beïnvloeden.
  3. Regelgevings- en compliancekwesties: Overtredingen van regelgeving of het niet voldoen aan wettelijke vereisten, zoals vergunningen, milieunormen of arbeidswetgeving, kunnen aanzienlijke juridische en financiële gevolgen hebben.
  4. Fiscale valkuilen: Onvoldoende aandacht voor fiscale implicaties, zoals belastingverplichtingen en eventuele verlies van fiscale voordelen, kan leiden tot onverwachte kosten voor de koper.
  5. Intellectuele eigendom (IE) problemen: Het niet correct valideren van de intellectuele eigendomsrechten van het targetbedrijf kan leiden tot rechtszaken wegens inbreuk op IE-rechten of verlies van belangrijke activa.
  6. Werknemersgerelateerde zaken: Als werknemersovergang niet goed wordt beheerd, kunnen er arbeidsconflicten, claims voor niet-naleving van arbeidswetten en verlies van waardevolle talenten ontstaan.
  7. Mededingingsrecht: Overtredingen van mededingingswetten kunnen leiden tot boetes en zelfs het ongeldig verklaren van de overname. Het is belangrijk om te controleren of de overname geen nadelige gevolgen heeft voor de mededinging.
  8. Verborgen aansprakelijkheden: Het is mogelijk dat het ‘te overnemen’ bedrijf verborgen aansprakelijkheden heeft die pas na de overname naar boven komen, zoals lopende rechtszaken, milieuproblemen of andere claims.
  9. Financiële informatie en boekhouding: Onjuiste of misleidende financiële informatie kan leiden tot verkeerde inschattingen van de waarde van het targetbedrijf en daarmee tot ongewenste financiële gevolgen.
  10. Inadequate integratieplanning: Het ontbreken van een gedegen plan voor het integreren van de overgenomen onderneming kan leiden tot operationele problemen en waardevermindering.

Om deze juridische valkuilen te vermijden, is het raadzaam om te vertrouwen op de juridische ervaring van Beks Advocaten. Aan de hand van een grondige due diligence en een goed doordachte overnamestrategie minimaliseren wij de juridische risico’s. Wil je er meer van weten? Praat er eens over met Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten