Disclaimer

Beks Advocaten B.V. handelend onder de naam LegalWise biedt algemene informatie op deze website aan als een vorm van dienstverlening voor haar relaties en de internetgemeenschap. De op de website verstrekte informatie, inclusief de modeldocumenten en hyperlinks, dient niet te worden beschouwd als (juridisch) advies.

Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist of compleet is. Evenmin garanderen wij dat het gebruik ervan, inclusief het gebruik van modeldocumenten en hyperlinks, leidt tot de juiste resultaten of dat de informatie geschikt is voor specifieke doeleinden. Verder kunnen wij niet garanderen dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

In geen geval is Beks Advocaten B.V., haar aandeelhouders en/of werknemers, aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit het gebruik van de (informatie op de) website, modeldocumenten en hyperlinks