Aannemer in de knel door hogere grondstofprijzen.

Het is een drukte van jewelste in de bouwsector. Dat brengt grote uitdagingen met zich mee voor aannemers. Het tekort aan goede vakmensen leidt in sommige gevallen al tot vertragingen en de enorme prijsstijgingen van grondstoffen kan leiden tot verliezen die niet voorzien zijn.

Onlangs meldde een aannemer zich bij ons vanwege een geschil met zijn klant. Het betrof de uitbouw aan een huis. De aannemer stelde dat hij vanwege de enorme prijsstijgingen van bouwmaterialen niets anders kon dan deze doorberekenen aan zijn klant. De klant was het daar niet mee eens. Zijn stelling was dat hij niet voor niets een aannemer had ingeschakeld en had gevraagd om een vaste aanneemsom, juist om te voorkomen dat er financiële tegenvallers zouden optreden.

Bij Beks Advocaten hebben we gekeken naar de mogelijkheden.

Volgens de UAV 2012 – uniforme administratieve voorwaarden – stelt de Raad van Arbitrage dat wanneer een aanneemsom met meer dan 5% wordt overschreden, door toedoen van prijsverhogingen van onderdelen in het aangenomen werk, het meerdere bovenop de 5% voor vergoeding in aanmerking kan komen. Dit betekent dus dat de prijsstijging van bijvoorbeeld metaal en hout dient te leiden tot de 5% overschrijding van de aanneemsom. Uren tellen dus niet mee. Daarbij dient opgemerkt te worden dat een rechter altijd nog zal bepalen in welke mate de aannemer in kwestie een ondernemersrisico loopt. En daarbij wordt uitvoerig stilgestaan bij de wijze waarop de aannemer in kwestie de prijsstijgingen, en de gevolgen ervan, heeft aangekondigd.

In dit geval kon de aannemer helemaal geen beroep doen op deze mogelijkheid. Simpelweg omdat de UAV 2012 niet van toepassing was verklaard in de aannemingsovereenkomst.

Tip! Legal Audit.

We kunnen het niet genoeg zeggen. Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden en overeenkomsten op orde zijn. Een Legal Audit voorkomt een hoop problemen.

Wilt u er meer van weten? Neem dan even contact op.

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten