Afnemer wil producent houden aan genoemde prijzen in oude offerte.

Onlangs werden we bij Beks Advocaten benaderd door een directeur-eigenaar van een handelsbedrijf in brandstoffen. Zijn verzoek was om onder een maanden eerder uitgebrachte offerte uit te komen. Dit vanwege sterk opgelopen inkoopprijzen. Een situatie die heel herkenbaar is en in verschillende gevallen kan leiden tot een gespannen klant – leveranciersrelatie.

Wat was er aan de hand?

Eén van de vertegenwoordigers, in dienst van de directeur-eigenaar, kreeg vele maanden geleden de kans om een grote order af te sluiten. Bij een potentiële klant, die al lang op de prospectlijst stond. Omdat het om een aanzienlijk volume ging, besloot de vertegenwoordiger – in overeenstemming met de directeur-eigenaar – om een zeer scherpe prijs voor te stellen.

Ondanks de aantrekkelijke prijs, hapte de potentiële klant niet direct toe. Maanden gingen er zelfs overheen. Totdat de klant na 6 maanden een bevestiging stuurde om in te gaan op de offerte.

De directeur-eigenaar keek echter nog eens naar de geoffreerde prijzen en kwam tot de conclusie dat de toen genoemde prijzen door actuele hogere inkoopprijzen niet meer waargemaakt zouden kunnen worden. Het zou zelfs betekenen dat onder kostprijs geleverd zou moeten gaan worden.

De directeur belde daarop naar de potentiële klant met de mededeling dat er niet geleverd zou kunnen worden voor het bedrag op de offerte. En hij vertelde erbij dat de offerte niet meer geldig was. De potentiële klant ging daar niet mee akkoord. Er stond immers geen geldigheidsduur op de offerte. De klant in wording bleef eisen dat aan de offerte werd voldaan. Sterker nog, de potentiële klant besloot er uiteindelijk een rechtszaak van te maken.

Het moment waarop de directeur-eigenaar met ons in contact kwam.

En hoewel de directeur ervan overtuigd was dat elk weldenkend mens, dus ook een rechter, zou inzien dat dit niet redelijk was, bleek zijn overtuiging niet te kloppen met de werkelijkheid. De rechter oordeelde namelijk dat het in de offerte niet duidelijk was dat het ging om een tijdelijke aanbieding. En stelde dan ook de eiser in het gelijk.

Gelukkig voor onze klant (de directeur-eigenaar), was de offerte iets uitgebreider dan alleen maar het leveren van bepaalde producten voor een bepaalde prijs. De potentiële klant had namelijk ook het verzoek gedaan voor een bepaald type verpakking. En aangezien daar een enorme productie-aanpassing voor nodig was, en daarbij geen concrete afspraken werden vermeld, achtte de rechter het op onze inspraak niet realistisch dat de producten werden verpakt volgens de wens van de potentiële klant. Daarmee werd de offerte voor de potentiële klant alsnog onaantrekkelijk en werd de directeur-eigenaar niet gehouden aan levering. Het was een goede les voor de directeur-eigenaar, omdat hij zich heel goed realiseert dat hij nog eens goed naar zijn documenten en contracten dient te kijken.

Hieruit blijkt maar weer eens dat het belangrijk is om goed te kijken naar de wijze waarop offertes, contracten en andere rechtsgeldige documenten zijn getoetst op juridische geldigheid.

Beks Advocaten biedt graag uitkomst door een juridische scan.

Voor meer informatie stuur je een mail aan info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten