Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf 25 mei definitief van kracht. Bent u erop voorbereid?

Het kan u onmogelijk ontgaan zijn. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat binnenkort van kracht. Ook wij van Beks Advocaten hebben u er al herhaaldelijk op gewezen. Wij nodigen u van harte uit om contact op te nemen met één van onze advocaten voor een toelichting van noodzakelijke maatregelen. U kunt ook alvast gebruik maken van een door de Autoriteit Persoonsgegevens ontwikkelde ‘regelhulp’. Hiermee kunt u door het volgen van 10 stappen een beeld krijgen van de mate waarin u bent voorbereid op de AVG.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom om even contact op te nemen. info@beksadvocaten.nl

Voor een directe toegang tot de regelhulp?
Klik hier

Beks Advocaten