Als startende ondernemer kiezen voor een BV?

De meeste startende ondernemers kiezen voor een eenmanszaak. Voor de hand liggend misschien. Toch is het jammer dat de Besloten Vennootschap (BV) als rechtsvorm niet vaker wordt overwogen. Vooral ook omdat sinds de invoering van de flex-bv het een stuk gemakkelijker is geworden om een BV op te richten. Graag sommen we enkele voordelen op van de BV.

Een belangrijke reden om te kiezen voor een BV is de beperking van aansprakelijkheid. De BV is een rechtspersoon waardoor u niet persoonlijk aansprakelijk bent voor gemaakte schulden in de BV (mits er tenminste geen sprake is van onbehoorlijk bestuur). Zijn er meerdere aandeelhouders in een BV? Dan lopen zij nooit meer risico dan het belang in de BV.

Een andere reden om te kiezen voor de BV vorm is wanneer er veel winst wordt gemaakt (of wordt verwacht). In een BV is het belastingtarief aanmerkelijk lager dan in een eenmanszaak.

De BV zou daarom – zeker voor innovatieve startups – vaker overwogen mogen worden als juridische bedrijfsvorm.

Heeft u vragen? Neem contact op met één van onze advocaten.

Beks Advocaten