Bankgarantie in de praktijk… Huurder failliet? Bankgarantie biedt geen hulp!

Wanneer u als verhuurder een degelijke bankgarantie heeft bedongen bij uw huurder, heeft u niettemin een financieel probleem als uw huurder failliet gaat. Eventueel achterstallige betalingen – tot aan het faillissement – kunnen wel voldaan worden uit een ingeroepen bankgarantie. Echter, achterstallige betalingen vanaf het faillissement vallen in de boedelschuld. Om nog maar te zwijgen over de schade die optreedt door leegstand. Kortom, een bankgarantie biedt niet altijd de gewenste zekerheid indien sprake is van een faillissement.

In het geval uw huurder een ‘dochter’ is van een solide moederonderneming, dan kunt u beter overwegen een concerngarantie te eisen. In geval van faillissement van de dochter, kunt u dan namelijk de holding aanspreken op hun huurverplichting.

Vragen over beperking van huurrisico? Neem contact op met één van onze advocaten.

Beks Advocaten