Bedenktijd na vijandige overname?

Minister Henk Kamp is een vurig pleitbezorger voor een wettelijke bedenktijd na een vijandige overname. Vanuit de fusie- en overnamewereld wordt met zorg geoordeeld over deze maatregel. Het zal leiden tot een verminderde aantrekkelijkheid van bedrijven, zo is de opvatting. Afgezien van ‘aantrekkelijkheid’, is het de vraag of het invoeren van een wettelijke bedenktijd strikt noodzakelijk is? Vooral ook omdat in minder dan 1% van de gevallen, sprake is van een vijandige overname.

Voordat een overname tot stand komt, is er in een intensief traject aan vooraf gegaan. Zo wordt gestart met een aftastfase waarbij in vertrouwelijkheid overleg plaatsvindt tussen kopende en verkopende partij. Na deze fase vindt doorgaans bekendmaking plaats. Vanaf dat moment gaan de wettelijke termijnen lopen. Dat traject duurt al enkele maanden. Indien vervolgens een bod wordt uitgebracht, dan volgt een zogenoemde aanmeldingsperiode van 8 tot 10 weken. Deze periode kan na het verstrijken van de termijn nog worden verlengd.

Beursgenoteerde bedrijven kunnen de zeggenschap van hun aandeelhouders behoorlijk inperken. Een vijandige bieding kan dus geruime tijd op afstand gehouden worden. Recent is dit aan de orde geweest bij een poging tot een vijandige overname van AkzoNobel door het Amerikaanse PPG. PPG en de aandeelhouders vingen bot bij de Ondernemingskamer. Het bestuur van AkzoNobel komt een grote mate van vrijheid toe ter zake de te voeren bedrijfsstrategie, aldus de wetgever. Dit geldt dus ook ten aanzien van (vijandige) overnamebiedingen. PPG en de aandeelhouders kunnen die strategie niet zomaar doorkruisen. Het bestuur dient wel (achteraf) rekening en verantwoording af te leggen aan haar aandeelhouders.

De duur van een overnameproces en de huidige regelgeving bieden dus over het algemeen voldoende tijd en ruimte om een vijandelijk bod met succes af te weren. Het vastleggen van een wettelijke bedenktijd lijkt dus niet strikt noodzakelijk.

Heeft u plannen voor een overname en of een bedrijfsoverdracht? Praat er eens over met de experts van Beks Advocaten.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten