Bedrijfsovername? Vergeet de online kanalen niet.

Bij een bedrijfsovername wordt met veel aandacht gekeken naar de zogeheten exploitatieresultaten. Ook is er een scherp oog voor bezittingen zoals voorraden en vastgoed en mogelijke rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in tal van contracten. Hoewel het internet onlosmakelijk verbonden is met het zaken doen vandaag de dag, blijkt het toch nog te gebeuren dat online contracten niet altijd helder op het netvlies staan. En dat terwijl de aanwezigheid op Google Maps meer impact kan maken dan een lichtreclame op de gevel.

De reden voor deze oproep is een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam over de eigendomsrechten op een Google profiel. De eiseres in deze kwestie heeft maanden eerder een horecabedrijf gekocht inclusief inboedel en goodwill.  Als de eiseres een vernieuwing wil doorvoeren, loopt zij tegen een serieus probleem aan. Want het blijkt dat, als zij op Google het profiel van haar bedrijf wil aanpassen, zij hiervoor niet de rechten heeft. Google erkent eiseres niet als eigenaar van het Google profiel. De eiseres vindt dat zij vanzelfsprekend ook het recht heeft om het profiel van haar zaak te kunnen aanpassen. Het Google profiel valt onder de goodwill, zo is de stelling van eiseres. De rechter besluit uiteindelijk anders. Er zijn in de koopovereenkomst geen expliciete afspraken gemaakt over het gebruik van de online bedrijfsprofielen. Zodoende moet de eiseres opnieuw om tafel met de oud-eigenaar om alsnog de rechten van het Google profiel te verkrijgen.

Tip!

Om te voorkomen dat u bij een bedrijfsovername met eenzelfde kwestie te maken krijgt, is het verstandig om de volgende stappen te volgen.

  1. Inventariseer alle online domeinen en accounts. Inclusief de inloggegevens en wachtwoorden.
  2. Maak afspraken over overdracht van de online domeinen en accounts. Ook als blijkt dat na overname nieuwe domeinnamen of accounts opduiken.
  3. Stem samen met uw ICT-adviseurs af hoe u de overdracht regelt en vastlegt.

Goed om te weten.

Beks Advocaten heeft een ruime ervaring op het gebied van ICT-recht. Heeft u hier vragen over? Aarzel niet om ze te stellen aan Rob Beks van Beks Advocaten.

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten