Beks Advocaten als uw incassopartner

Waarom voor ons kiezen?

De belangrijkste redenen om uw vordering ter incasso aan ons uit handen te geven zijn:

Specialisten in incasso

Ons kantoor is al vele jaren deskundig partner op het gebied van debiteurenbeheer. Alle advocaten hebben dan ook ruime ervaring op het gebied van het incasseren van vorderingen. Wij beschikken niet alleen over de noodzakelijke juridische kennis, maar we hebben ook de nodige kennis op het gebied van onderhandelingen en het treffen van minnelijke regelingen.

Levering van maatwerk

Incasso- en deurwaarderskantoren doen vaak aan bulkincasso’s. De incassoprocedures bij de-ze kantoren zijn door het groot aantal incasso’s over het algemeen gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Onze werkwijze kenmerkt zich in een persoonlijke en maatwerkgerichte aanpak. Iedere debiteur is anders en heeft in onze visie derhalve ook een andere aanpak nodig. Bovendien verliezen wij niet uit het oog dat de debiteur uw klant is. Het contact met debiteur verloopt derhalve op een respectvolle manier, zodat u ook in de toekomst met elkaar zaken kunt blijven doen.

Korte lijnen, rechtstreeks contact

Doordat uw dossier direct behandeld wordt door één van de advocaten, kan – indien nodig – direct actie worden ondernomen. Bijvoorbeeld in het geval er binnen één dag beslag gelegd moet worden.

Alle juridische mogelijkheden in één hand

Ons kantoor kan het gehele incassotraject van A t/m Z begeleiden. Dit vanaf aanvang van de eerste sommatie en de overgang naar een gerechtelijke procedure, tot en met executie van het vonnis. U hoeft gedurende het incassotraject dus niet te switchen van (juridische) dienstverlener.

Juridische ontzorging

Een belangrijk streven van ons is om de klant zoveel mogelijk te ontzorgen bij het debiteurenbeheer. De meeste klanten hebben al voldoende zaken aan hun hoofd en willen feitelijk niet bezig zijn met allerlei administratieve (rand)zaken. In onze ogen moet de klant zich bezig met houden met het uitvoeren van de corebusiness. Zodra een vordering aan ons kantoor wordt overgedragen is het doel om de klant niet, althans zo min mogelijk, te belasten met het door ons uitgestippelde incasseringstraject. Uiteraard wordt bij tussentijdse ontwikkelingen de klant geïnformeerd.

Beks Advocaten