Beslag op woonhuis of onder koper?

Mocht u bekend zijn met de verkoop van een woonhuis van één van uw debiteuren, die weigert te betalen, dan kan overwogen worden om over te gaan tot het leggen van beslag. Is het verstandig om in dat geval beslag te leggen op de woning of juist op de koopsom onder de koper?

Het leggen van beslag op een onroerende zaak leidt niet altijd tot succes. Het beslag kan namelijk niet worden ingeroepen tegen een koper, welke de koop van de onroerende zaak in de openbare registers heeft ingeschreven. De zogenaamde “Vormerkung”. Een mogelijkheid om de Vormerkung te omzeilen is om beslag te leggen op de koopsom, welke de koper aan de debiteur is verschuldigd. Onlangs is nog eens door de Hoge Raad bevestigd, dat het leggen van beslag op de koopsom, niet valt onder de regeling van de Vormerkung en is toegestaan!

Deze uitspraak heeft voor de praktijk grote gevolgen. Op het moment dat het voorlopig koopcontract in de openbare registers is ingeschreven, kan er voor gekozen worden om simpelweg beslag te leggen op de koopsom onder de kopers. Het beslag op de koopsom blokkeert de betaling door de koper aan de notaris, waarmee de hypotheekschuld van de bank kan worden afgelost. Doordat de hypotheekschuld niet kan worden afgeost, zal de onroerende zaak door de bank niet worden vrijgegeven. Het wordt daarmee voor de verkoper (debiteur) onmogelijk om de onroerende zaak te leveren. De verkoper zal derhalve eerst met de beslaglegger moeten afrekenen, alvorens tot het leveren van de onroerende zaak aan de koper te kunnen overgaan.

Het leggen van beslag op een onroerende zaak en/of onder de koopsom kan in een voorkomend geval een zeer effectief middel zijn om uw vordering te incasseren. Indien u bekend bent met de koper, verdient het de voorkeur om beslag te leggen op de koopsom in plaats van op de onroerende zaak.

Wilt u meer weten over het incasseren van uw vordering, dan wel welke mogelijkheden er zijn voor het leggen van beslag, kom dan eens langs bij ons op kantoor voor een vrijblijvend gesprek.

Beks Advocaten