Betere bescherming Flexwerkers

Vanaf januari 2015 – goed om nu toch al te weten – wordt de wet Werk en Zekerheid aangepast ten gunste van flexwerkers. Als werkgever wilt u natuurlijk weten waarmee u dan rekening dient te houden en welke consequenties dit heeft voor uw arbeidscontracten. In een aantal korte stappen leggen we de belangrijkste veranderingen uit.

De proeftijd?

In een tijdelijk contract – maximaal 6 maanden – is het niet meer toegestaan een proeftijd op te nemen. Dit geldt eveneens voor aansluitende contracten.

Het concurrentiebeding?

Alleen wanneer bijzondere omstandigheden van toepassing zijn – wat u ook nog eens goed moet kunnen onderbouwen – kunt u een concurrentiebeding opnemen.

Opzeggen arbeidscontract?

Wanneer u een arbeidscontract heeft met uw medewerker voor bepaalde tijd – 6 maanden of langer – dat automatisch eindigt, dan dient u uiterlijk 1 maand voor het einde van het contract schriftelijk aangeven of u het contract wel of niet verlengt.

Minderjarig?

Heeft u een of meerdere medewerkers in dienst die nog geen 18 jaar zijn? En, werken ze bovendien niet meer dan 12 uur per week? Dan zijn ketenbepalingen en transitievergoedingen niet van toepassing. Dit geldt ook wanneer u een medewerker ontslaat die inmiddels 18 jaar of ouder is geworden.

De wijziging in de wet Werk en Zekerheid gaat naar alle waarschijnlijkheid in per 1 januari 2015. Heeft u vragen over de wetswijziging of wilt u uw arbeidscontracten nog eens laten toetsen? Neem dan contact op met één van onze advocaten.

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten