Bezuinigen dankzij een Legal Audit

Binnen de meeste ondernemingen is de laatste jaren stevig bezuinigd. Zozeer zelfs dat de meeste ondernemers zullen zeggen ‘uitbezuinigd’ te zijn. Maar is dat zo? Immers is bekend dat er veel verborgen kosten kunnen zitten in lopende contracten.

Een gebrekkig contractbeleid

Bij veel ondernemingen gaat geld verloren door een gebrekkig contractbeleid. Zo worden ‘slechte’ contracten soms stilzwijgend verlengd terwijl aan de andere kant contracten worden beëindigd met als resultaat een flinke boete wegens contractbeëindiging. Het is daarom zeker geen overbodige luxe om uw contracten eens te laten toetsen door een advocaat.

Onterecht hoge ontslagvergoedingen

Hoge kosten zijn ook aan de orde van de dag bij het ontslag van medewerkers. Extra wrang wanneer inkrimping aan de orde is. Of de situatie dat je afscheid moet nemen van betere medewerkers omdat je bij sluiting of inkrimping geen verschillen mag maken. Vaak is de oorzaak te herleiden tot slechte dossiervorming. Ook hiervoor geldt dat het kan helpen om uw personeelsdossiers eens te laten toetsen door een advocaat.

De winst van een Legal Audit

Een goed uitgevoerde Legal Audit levert altijd winst op voor uw onderneming. Juridische risico’s worden opgespoord, verborgen kosten in slechte contracten komen naar boven én u kunt voorkomen dat onterechte en te hoge ontslagvergoedingen worden geëist.

Geïnteresseerd in een Legal Audit voor uw bedrijf?

Neem vrijblijvend contact op.

Beks Advocaten