BTW teruggave bij oninbare vorderingen?

U zult ongetwijfeld wel eens te maken krijgen met oninbare vorderingen. Vervelend! Een klein lichtpuntje is het feit dat de reeds afgedragen BTW gemakkelijker teruggevraagd kan worden.

Een oninbare vordering ontstaat bijvoorbeeld door een faillissement van uw debiteur. Tot nu toe is het een langdurig proces om aan te tonen aan de belastingdienst dat de vordering niet meer voldaan zal worden.
In de nieuwe aangepaste regeling gaat de belastingdienst ervan uit dat een vordering oninbaar is, als deze 1 jaar na opeisbaarheid niet betaald is. De ondernemer kan in dit geval de teruggave zelf in mindering brengen op de BTW aangifte.

De nieuwe regeling is ook van toepassing als de vordering is overgenomen door een andere partij. Voor de BTW dient die andere partij wel een apart teruggaafverzoek in te dienen.

Deze regeling maakt deel uit van de nieuwe Fiscale Vereenvoudigingswet 2017. U kunt hier klikken om de vereenvoudigingswet in zijn geheel te downloaden.

Beks Advocaten