Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet vooral goed gemotiveerd zijn?

Sinds het begin van dit jaar – 2015 – is het voor werkgevers niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.  Wanneer de werkgever een zwaarwegend belang heeft, kan sprake zijn van een uitzondering.  Dit zwaarwegende belang dient dan ook met  heldere motieven omschreven te worden in het arbeidscontract. Juist bij de motivering van het bedrijfsbelang kan het mis gaan. Dit  bleek onlangs uit een uitspraak van enkele maanden geleden.

Een werknemer die via een detacheringsbedrijf bij een opdrachtgever te werk was gesteld, wilde zijn contract met de detacheerder tussentijds verbreken toen bleek dat opdrachtgever het contract met de ‘werknemer’ wilde verlengen. De detacheerder beriep zich op het concurrentiebeding. De rechter oordeelde uiteindelijk dat de zwaarwegende bedrijfsbelangen van de detacheerder onvoldoende en niet helder genoeg gemotiveerd waren. Termen als ‘opgebouwd netwerk’, ‘marktgebied’, etc, waren volgens de rechter niet concreet genoeg.

Deze uitspraak is op z’n zachtst gezegd opvallend te noemen omdat het dus niet alleen gaat om de opname van zwaarwegende bedrijfsbelangen in de arbeidsovereenkomst, maar vooral ook om de duidelijkheid van motivering.

Het is aan te raden om de motiveringen van uw concurrentiebeding nog eens onder de loep te nemen.

Heeft u vragen? Onze expert Christophe van Uden staat u graag te woord.

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten