Contract voor een vaste prijs

Tijdens een periode van rust of vakantie ontstaan vaak de beste ideeën voor nieuwe producten of diensten. Bij de uitwerking is er vaak te weinig tijd om de afspraken in een contract goed vast te leggen. Wij nemen dat graag op ons. Dat is ons vak. Aarzelt u over de kosten? Vraag om een vaste prijs.

Contracten maken is een vak! Dat stelt Rob Beks met volle overtuiging. Vaak worden contracten gemaakt vanuit de positieve gedachte, dat de beoogde samenwerking volgens planning zal gaan verlopen. Er wordt te weinig gedacht aan situaties, waarin het niet verloopt, zoals partijen in gedachten hadden. Overdreven gezegd: Er wordt wel nagedacht over de verdeling van de winst, maar niet over de verdeling van het verlies.

Bedenk daarbij bovendien, dat een contract er vaak niet op wordt nageslagen, indien de samenwerking goed verloopt. De overeenkomst komt alleen uit de lade, zodra er een geschil dreigt. De focus van een goed contract ligt dan ook in het bedenken van alle aspecten, waarop het in de samenwerking mis zou kunnen gaan en daarvoor een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te bedenken.

Onze advocaten worden in de praktijk dagelijks geconfronteerd met geschillen, die voortvloeien uit contractuele relaties. Dat maakt advocaten bij uitstek geschikt om contracten op te stellen. Advocaten hebben gezien, waar het mis kan gaan. Zij hebben vaak ook gezien op welke onderdelen een contract niet voldoende dichtgetimmerd zat. Advocaten zijn dan ook als geen andere juridische professional in staat om de spreekwoordelijke waterdichte contracten te maken.
Rob wijst op een onderzoek van enige tijd in opdracht van de Kamer van Koophandel. Uit een enquête bleek, dat slechts 1 op de 3 ondernemers een schriftelijke overeenkomst opmaakt. Verder laat slechts 1 op de 10 ondernemers het contract juridisch beoordelen. Vaak is de achterliggende gedachte, dat het duur is om een advocaat een overeenkomst te laten opstellen of beoordelen. Volgens Rob Beks is dat ‘pennywise and poundfoolish’.

Het beoordelen van een overeenkomst of een cruciale bepaling in een overeenkomst kost vaak een fractie van een juridische procedure. Een goede overeenkomst of soms een kleine aanwijzing bij het sluiten van een overeenkomst kan een procedure voorkomen. Wilt u een contract laten beoordelen, maar wilt u ook niet voor een verrassing komen te staan met betrekking tot de kosten? Leg ons de kernafspraken van de beoogde samenwerking voor of laat een door anderen gemaakt concept voor de zekerheid door ons nakijken. We zijn desgewenst bereid daarvoor een vaste prijs aan te bieden. Get in touch!

Beks Advocaten