Coronacrisis leidt tot verslechterd betaalgedrag. Wat te doen?

Het is al langer een doorn in het oog van vele toeleveranciers. Zelfs ver voor de coronacrisis. We bedoelen het betalingsgedrag van voornamelijk grote ondernemingen.
Toeleveranciers – veelal MKB ondernemingen – worden geconfronteerd met betalingstermijnen die de pan uit rijzen. Betalingstermijnen van 60 dagen en 90 dagen? Het zijn geen uitzonderingen.

Toen onlangs een grote retailer bekendmaakte om – ten gevolge van Corona – de betalingstermijn op te rekken naar 150 dagen, brak een storm aan kritiek los. MKB Nederland pleit al langer voor overheidsmaatregelen om iets tegen te doen tegen dergelijke eenzijdige acties. Het zijn immers vaak MKB ondernemers die als ‘kleine’ toeleverancier getroffen worden, zo stelt men bij MKB Nederland.

Begin juni maakte staatssecretaris Mona Keijzer bekend om te komen met een wetswijziging die de wettelijke betalingstermijn van het grootbedrijf halveert. Het doel is om de betalingstermijn van 60 dagen terug te brengen naar 30 dagen.
De voorzitter van MKB Nederland is verheugd met deze stap. “Als kleine toeleverancier bestaat er immers een afhankelijkheidsrelatie.” “Vaak ben je overgeleverd aan de grillen van de ‘grote klant’.” “En, een incassobureau afsturen op je grootste klant?, dat doe je niet zomaar”, is zijn stelling.

Maar wat doet u, als uw klant niet op tijd betaalt? Zeker nu Corona de omzet- en winsten van vele bedrijven serieus aantast?

Als uw klant niet over voldoende liquide middelen beschikt, is het verstandig om met elkaar in gesprek te gaan. Het is van belang dat u inzicht krijgt in de situatie van uw klant. U kunt daarop de risico’s afwegen. Afhankelijk van het belang van de relatie en de ‘waarde’ van de relatie zult u uw afwegingen maken. Natuurlijk is het daarbij van belang dat uw eigen levensvatbaarheid niet in gevaar komt.
Het kan dan ook van toepassing zijn om toch formeel op te treden en uw klant op de hoogte te brengen van juridische stappen als de afspraken niet worden nagekomen, om welke reden dan ook. Vanuit de praktijk weten we dat een heldere communicatie veel problemen voorkomt.

Als de situatie er om vraagt om nieuwe afspraken te maken, zoals een betalingsregeling of aangepaste leveringscondities, dan is het van belang dat u deze afspraken duidelijk en op schrift vastlegt. Het voorkomt veel problemen als de afspraak door verschillende partijen anders wordt geïnterpreteerd.

Wilt u een vrijblijvend advies over aanpassing van overeenkomsten of het vastleggen van nieuwe toeleverantie-afspraken? Neem dan contact op met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten