De 3 belangrijkste oorzaken voor het ontstaan van geschillen tussen ondernemer en klant.

Vanwege ons vak, hebben we bijna dagelijks te maken met onenigheid en geschillen tussen ondernemers en hun relaties. Een groot deel van deze ‘ruzie’ is uiteindelijk op te lossen door goede gesprekken en redelijke regelingen. Echter, in enkele gevallen raast de ruzie door en loopt het zelfs uit op een juridische procedure. Een uitkomst die ook onze voorkeur niet heeft.

Om te leren van lessen uit het verleden, kijken we aan het einde van het jaar graag terug naar voorvallen en zaken die gepasseerd zijn in ons kantoor. Daaruit hebben we de belangrijkste oorzaken voor zakelijke geschillen gedestilleerd. Dus, als u een zakelijk geschil wilt voorkomen? Ben dan waakzaam voor de onderstaande waarnemingen.

1) Niet geleverd wat is afgesproken

Of het nu gaat om de ‘kwaliteit’ van een product of dienst, of de uitvoering ervan. Wanneer verwachtingen bij de klant niet worden waargemaakt is er al snel reden tot een klacht. Wanneer de klacht is gebaseerd op duidelijke en onbetwistbare argumenten, is de discussie meestal snel voorbij. Maar, wanneer er enige subjectiviteit aan de orde is, dan wordt het complexer.

Advies: leg duidelijk vast wat u precies levert (in detail).

2) Levertijden worden overschreden

Deze haakt in op de eerste waarneming. Net zoals met de kwaliteit van geleverde producten of diensten, kan een klant klagen als de levertermijn wordt overschreden. Dit is vooral een probleem wanneer de leveringen deel uitmaken van productieprocessen die door een late levering stil kunnen komen liggen.

Advies: leg vast wat de levertijden zijn. Bij voorkeur legt u ook vast wat de werkwijze is wanneer een late levertijd dreigt.

3) Het factuurbedrag

Facturen zijn een geliefd twistpunt. In de praktijk zien we dan ook dat vele argumenten gebruikt worden om een factuur in twijfel te trekken. Dat kan starten bij een verkeerde adressering en omschrijving. Maar ook afwijkende prijzen en bijkomende kosten zijn een geliefd strijdpunt.

Advies: maak duidelijke afspraken met vaste relaties over de wijze van facturering, de voorwaarden van betaling en de toelichting, wanneer afgeweken wordt van deze afspraken.

Tip!

Het is raadzaam om met regelmaat de afspraken en leveringsvoorwaarden met uw relaties te toetsen en wellicht te herijken. Voor meer informatie hierover neemt u contact op met Rob Beks van Beks Advocaten, info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten