De bijzondere procedure bij het ontslag van een statutair directeur.

Op enig moment werden wij geraadpleegd door de grootaandeelhouder van een bedrijf. Hij had, zoals hij het zelf keurig zei, een verschil van inzicht gekregen met de aangestelde statutair directeur. Het inzichtsverschil was echter zo hoog opgelopen waardoor de grootaandeelhouder het voornemen had om de statutair directeur te ontslaan. Om zich goed voor te bereiden vroeg hij ons om advies en begeleiding.

Een statutair directeur kan op elk moment worden ontslagen door het orgaan dat daartoe bevoegd is. In de praktijk is dat vaak een AVA, algemene vergadering van aandeelhouders.

De statutair directeur is in dit geval ook bestuurder van de organisatie, waardoor het ontslag als een agendapunt op de vergadering opgenomen dient te worden. Daarbij is het van belang dat er minstens een termijn van acht dagen zit tussen de uitnodiging voor de aandeelhoudersvergadering en de daadwerkelijke vergadering. Het kan voorkomen dat een ruimere oproeptermijn van tenminste 15 dagen geldt, bijvoorbeeld indien het bedrijf een naamloze vennootschap is.

In de agenda van de aandeelhoudersvergadering dient het punt van het ontslag van de statutair directeur dus duidelijk vermeld te zijn.

Bij afwezigheid door ziekte of arbeidsongeschiktheid van de statutair directeur in kwestie, kan het besluit over het ontslag niet genomen worden. Echter, als de ziekmelding plaatsvindt, nadat de uitnodiging voor de AVA is verstrekt, kan er geen beroep worden gedaan op het opzegverbod vanwege ziekte.

De kans is groot dat de statutair directeur zich laat begeleiden door een juridisch adviseur tijdens de AVA. De statutair directeur in kwestie kan zich namelijk uitspreken tegen het ontslag, en kan ook het advies geven aan de aandeelhouders om het ontslag niet uit te voeren. Bovendien kan hij de rechter vragen om de opzegging te vernietigen en het bedrijf te dwingen tot het betalen van een ontslagvergoeding.

Uiteindelijk zal in de AVA veelal besloten worden om toch te stemmen voor ontslag, waarmee het ontslagbesluit formeel is en de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd.

Evenals de statutair directeur zich zal laten bijstaan door een juridisch adviseur, is het reƫel dat ook de onderneming zich laat bijstaan door een juridisch adviseur. Heb je vragen over ontslagprocedures of wil je weten wat de mogelijke consequenties zijn wanneer je een bestuurder of directeur wilt ontslaan? Neem dan contact op met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten