De kunst van onderhandelen.

Onderhandelen is een kunst. Als advocatenkantoor voor ondernemers kunnen wij u helaas niet ‘trainen’ om een betere onderhandelaar te worden. Wat we wel kunnen en willen doen is uw attenderen op de mogelijke aansprakelijkheden wanneer u onderhandelingen voert.

Tijdens onderhandelingen kan er een wederzijds vertrouwen ontstaan tussen betrokken partijen. Sterker nog, vanuit de onderhandelingsintenties kunnen zelfs maatregelen en beslissingen genomen worden die consequenties hebben en/of schade veroorzaken wanneer de onderhandelingen gestaakt zouden worden. Kortom, wanneer een partij een onderhandeling staakt en wanneer de andere partij daardoor schade oploopt, dan kan de rechter besluiten om de partij, die de onderhandelingen staakt te verplichten de geleden schade te vergoeden. U zult begrijpen dat elke situatie zijn eigen omstandigheid kent. Een eensluidend advies is dan ook niet te geven. Toch hebben we enkele tips die u in het achterhoofd kunt houden bij onderhandelingen.

– Ook zonder contract dient u rekening te houden met de belangen van uw wederpartij.

– Wanneer u een intentieverklaring opstelt of ondertekent, is het raadzaam deze te toetsen op juridische valkuilen.

– Stel altijd een geheimhoudingsverklaring op.

– Wanneer ondergeschikten de onderhandelingen namens u voeren? Zorg er dan voor dat de uiteindelijke onderhandelingsvoorwaarde alleen bekrachtigd kan worden door de directie.

Aarzel niet om één van onze advocaten te raadplegen wanneer u een onderhandelingstraject ingaat.

Beks Advocaten