De meest voorkomende fouten in een arbeidscontract.

We zien het nog zo vaak voorbij komen. Arbeidscontracten waarin fouten staan. Graag delen we de meest voorkomende fouten.

De proeftijd

Alleen mondeling? Een proeftijd van 2 maanden in een 1-jarig contract. Een proeftijd langer dan 3 maanden? Wanneer de proeftijd niet correct is, dan is er namelijk geen proeftijd.

Opzegtermijn

Geen opzegtermijn in een tijdelijke arbeidsovereenkomst? Een lange opzegtermijn, met als gevolg een dubbele opzegtermijn voor de werkgever? We zien dit soort zogenaamde slimmigheidjes nog wel eens voorbijkomen. Ons advies? Niet doen.

Incompleet

De datum van indiensttreding? De duur van de overeenkomst? Proeftijd? Salaris? Concurrentiebeding? Geheimhouding? Opzegtermijn? Allemaal zaken die opgenomen dienen te zijn in de arbeidsovereenkomst.

Verkeerde overeenkomst

Het gebeurt nog wel eens dat een medewerker start als oproepkracht in een flexibel contract. Als de medewerker na enige tijd een vast aantal uren gaat werken, ontstaat er automatisch een andere verantwoordelijkheid als werkgever.

Huisregels

Het kan gebeuren dat je als werkgever eigen huisregels wilt toepassen. Echter, wettelijke regels gaan altijd boven ‘eigen’ huisregels. Wat wel kan is in de arbeidsovereenkomst te verwijzen naar de huisregels.

Vakantiedagen

Vooral bij parttime functies worden nog wel een rekenfoutjes gemaakt bij de berekening van de juiste verhouding, ten aanzien van de fulltime functie.

Het is een kleine moeite om wettelijk de juiste arbeidsovereenkomsten toe te passen. Wil je meer weten over je arbeidscontracten? Vraag ernaar bij Christophe van Uden. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten