Diefstal van materialen op het werk. Is ontslag mogelijk?

Een aannemer heeft het altijd oogluikend toegestaan dat medewerkers overgebleven materialen meenemen voor thuis. Ook het privé gebruik van bedrijfsgereedschap is geen probleem. Mits duidelijk gemeld en in goede staat mee teruggebracht. Om problemen te voorkomen is in het verleden een gedragscode samengesteld waarin duidelijk is vermeld dat geen materialen meegenomen mogen worden. Ook het privé gebruik van gereedschappen is niet toegestaan, zo vermeldt de gedragscode. Bij overtreding van deze gedragscode kan ontslag volgen.

Het feit is nu dat er een medewerker is, die de regels wel heel gemakkelijk toepast. Soms creëert hij zelf zijn ‘overgebleven’ materialen (zaagfouten). En ook sommige gereedschappen lijken ineens vermist. Wanneer de medewerker in kwestie wordt aangesproken op zijn gedrag, vindt hij dat onterecht. De aannemer in kwestie is benieuwd of hij uiteindelijk zijn medewerker kan ontslaan op basis van de gedragscode?

Naar ons inzien wordt dit een lastig verhaal. Een rechter zal namelijk naar alle waarschijnlijkheid zeggen dat wanneer je als werkgever oogluikend toestaat dat medewerkers materialen en gereedschappen mee mogen nemen, het wel heel raar is om je ineens te beroepen op de gedragscode. Want hoe kun je als medewerker weten wat wel mag en niet mag, als je als werkgever de grenzen van je eigen gedragscode overschrijdt. Ontslag zal in de ogen van de rechter dan wel heel fors zijn.

Heeft u een vraag over gedragscodes of over medewerkersrichtlijnen? Praat er eens over met mr Christophe van Uden. c.van.uden@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten