Douane maakt het ondernemers moeilijk bij geschil.

Bedrijven die te maken hebben met import en export kunnen nog wel eens in aanvaring komen met de douane. Dat levert vaak grote uitdagingen op, zoals enige tijd geleden werd toegelicht in een opinieblad voor ondernemers. Deze situaties belichten een aanzienlijk probleem: de beperkte rechtsbescherming voor ondernemers in douanegeschillen. Het blijkt dat de douane zelden inhoudelijk reageert op ondernemers die bezwaar maken tegen beslissingen zoals onjuiste belastingaanslagen of navorderingen, waardoor zaken vaak voor de rechter komen. Hierbij lijkt het erop dat rechters de argumenten van de douane zwaarder laten wegen dan die van de ondernemers, en vormfouten door de vingers zien.

Deze problematiek is niet uniek voor de douane; vergelijkbare kwesties kwamen recentelijk aan het licht bij de Belastingdienst. Ondernemers krijgen vaak het advies om een bezwaarschrift in te dienen als ze vragen om uitleg over een nadelige beslissing, maar inhoudelijke discussies blijven uit.

Enkele juridische specialisten wijzen op een te formele houding van de douane, die zich vaak verschuilt achter Europese regels, zelfs als dit tot onredelijke situaties leidt. Ze bepleiten meer ruimte voor redelijkheid binnen de strenge kaders van de Europese douaneregels.

De complexiteit van het douanerecht en de strikte Europese regelgeving maken dat lagere rechters zelden afwijken van de standpunten van de douane, wat ondernemers lang in onzekerheid laat. Binnen de advocatuur wordt erop gewezen dat ze op achterstand beginnen in rechtszaken, mede omdat rechters niet kritisch genoeg zijn op het volgen van procesregels door de douane.

Ondanks deze uitdagingen, biedt de Hoge Raad soms een kans voor ondernemers om hun recht te halen. De douane heeft aangegeven open te staan voor feedback en streeft ernaar verbeteringen door te voeren op basis van ontvangen signalen. Dit toont aan dat er ruimte is voor verbetering en dat een constructieve dialoog tussen ondernemers en de douane essentieel is voor een eerlijkere behandeling van douanegeschillen.

Wil je er meer van weten? Neem contact op met Christophe van Uden van Beks Advocaten.

info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten