Drie veelgestelde vragen over ondernemersaansprakelijkheid.

Wanneer u als ondernemer activiteiten uitvoert voor derden, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor fysieke danwel financiele schade die u eventueel veroorzaakt. Het is dan ook logisch dat u kiest voor een goede aansprakelijkheidsverzekering. Toch krijgen we bij Beks Advocaten nog vaak vragen van ondernemers. Welke risico’s worden gelopen en wanneer de aansprakelijkheid van toepassing is. We hebben 3 veel voorkomende vragen eens onder elkaar gezet.

Wanneer bent u aansprakelijk?

Aansprakelijkheid kan ontstaan tijdens uitvoering van een overeenkomst of helemaal los daarvan, zoals bij een verkeersongeluk. De vervolgvraag is voor welke schade u aansprakelijk bent. Het te laat leveren van goederen kan ervoor zorgen dat een productieproces stilvalt. Bent u daarvoor ook aansprakelijk? Een kleine fout kan dan grote gevolgen hebben. Daarom is het zaak een goed beeld te hebben in welke gevallen u aansprakelijk gehouden kunt worden.

Hoe beperkt u de aansprakelijkheid?

Voorkomen is altijd beter dan genezen. U kunt uw aansprakelijkheid contractueel beperken. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld gevolgschade uit te sluiten. Een afspraak tot beperking van aansprakelijkheid kan in de overeenkomst worden opgenomen of in de algemene voorwaarden. Soms kan een bepaling ter beperking van aansprakelijkheid ook onredelijk uitpakken. Dan kan de rechter die bepaling vernietigen. Het is daarom van belang dat u een goed contract heeft waarin goede afspraken worden gemaakt over de verdeling van de aansprakelijkheid.

Verzeker uzelf met een dekkende aansprakelijkheidsverzekering.

Een aansprakelijkheidsverzekering is noodzakelijk om u te behoeden voor financiële drama’s in geval van een veroorzaakte schade door u of uw medewerkers. Het is daarbij van belang dat u goed weet welke aansprakelijkheden door de verzekering worden gedekt. Iedere organisatie heeft wel een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dan bent u gedekt tegen schade, die per ongeluk is veroorzaakt aan iemand anders of iemands spullen. Heeft u adviserende activiteiten? Dan is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet voldoende. Als u fouten maakt in uw werk, wordt de schade niet gedekt voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarvoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedoeld. Twijfelt u erover? Laat dan altijd iemand met deskundigheid meekijken.

Bij Beks Advocaten hebben we veel ervaring op het gebied van aansprakelijkheid. Graag stellen we deze kennis beschikbaar om u te beschermen tegen aansprakelijkheden die u loopt bij de uitoefening van uw organisatie. Dus, heeft u een vraag? info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten