Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd niet opzegbaar?

Een duurovereenkomst is een overeenkomst tussen partijen die voor langere tijd met elkaar gaan samenwerken. Vaak dus een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Denk aan het geval u importeur of dealer bent van een product, of met een franchiseformule start of een huurcontract aangaat. Het komt regelmatig voor dat in de duurovereenkomst geen beëindigingsregeling wordt opgenomen. De vraag is dan of je ooit van de overeenkomst kunt afkomen?

Ons advies is natuurlijk om in iedere overeenkomst een beëindigingsregeling op te nemen. Als je op enig moment niet met elkaar verder wil, weet iedereen waar hij aan toe is. Toch wordt er bij het begin van een langdurige samenwerking vaak niet stilgestaan bij de situatie dat één van partijen wellicht ooit de samenwerking wil beëindigen.

In de rechtspraak is de laatste decennia de regel gehanteerd dat duurovereenkomsten zonder beëindigingsregeling toch beëindigd kunnen worden. Er moet dan wel een voldoende zwaarwegende grond aanwezig zijn of er moet een redelijke opzegtermijn in acht worden genomen of er moet schadevergoeding betaald worden. Er leek dus altijd wel een weg te zijn om een duurovereenkomst te beëindigen.

Onlangs heeft de Hoge Raad echter bepaald, dat bepaalde duurovereenkomsten een niet opzegbaar karakter kunnen hebben. Dat ging over een samenwerking in een stichting, waarbij één van de partijen zich wilde terugtrekken.

Het blijft dus belangrijk om in een duurovereenkomst een regeling op te nemen over de beëindiging van de samenwerking. Je kunt afspreken dat opzegging niet kan (gedurende een bepaalde termijn) of je kunt aan opzegging consequenties verbinden, zoals een opzegtermijn, boete of schadevergoeding.

Wilt u meer weten over (duur)overeenkomsten? Raadpleeg Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten