Een boetebeding opnemen in een contract? Altijd doen.

Wanneer twee of meerdere partijen besluiten om afspraken met elkaar vast te leggen, is het logisch dat daarvoor een contract wordt opgesteld. Maar wat als één of meerdere van die afspraken niet worden nagekomen? De oplossing is de opname van een bepaling in het contract waarbij wordt vastgelegd wat de verschuldigde boete zal zijn wanneer een verplichting niet wordt nagekomen; het zogeheten boetebeding.

Dankzij het boetebeding kan direct een vordering opgeëist worden als sprake is van schending of niet nakomen van de afspraken. Wanneer geen boetebeding is opgenomen in het contract, dan dient schade te worden gevorderd. Soms is het niet eenvoudig om schade aan te tonen, zoals bij schending van de geheimhouding. Met een boete kun je dan wel gemakkelijk gevolgen verbinden aan schending van de afspraken.

Er is een aantal belangrijke wettelijke regels om rekening mee te houden bij het gebruik van een boetebeding. Zo komt een boetebeding volgens de wet in de plaats van schadevergoeding en kun je dus niet zowel een boete als schadevergoeding vorderen. Daar kun je contractueel van afwijken en dat is raadzaam als de schade onder omstandigheden toch hoger kan oplopen dan de boete. Je zult dus moeten opnemen dat je naast de boete recht hebt op schadevergoeding. 

Partijen zijn verder vrij om te bepalen wat de hoogte van de boete is. Het kan altijd zijn dat een rechter, in geval van een rechtszaak, besluit om de hoogte van de boete te matigen. Daar moeten wel goede argumenten voor zijn, want het uitgangspunt is nog steeds: “afspraken zijn afspraken!” 

In geval van een boetebeding kunnen twee soorten van boetes opgenomen worden. De eerste is de eenmalig opeisbare boete. Wanneer dus sprake is van het niet nakomen van de verplichting. De andere is de boete per dag, voor de periode zolang sprake is van een overtreding.

Bij Beks Advocaten hebben we veel ervaring in het opstellen van contracten, waarbij een boetebeding is opgenomen en in het beslechten van geschillen daarover. Dus, heb je een vraag over een contract of boetebeding? Aarzel niet om een vrijblijvend gesprek aan te gaan met Rob Beks van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten