Faillissementsaanvraag als laatste redmiddel om uw geld te vorderen?

Een faillissementsaanvraag is nou niet direct het eerste middel waaraan u denkt als een klant of relatie niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. Toch wordt het meer en meer toegepast als de situatie bij de klant / relatie niet erg rooskleurig is en betalingsregelingen niet worden nagekomen. Voorheen waren faillissementsaanvragen vooral voorbehouden aan machtige spelers zoals banken. Vandaag de dag zijn het dus meer en meer ‘kleinere’ schuldeisers. Soms noodgedwongen, om de eigen financiële situatie te beschermen.

Om te voorkomen dat een faillissementsaanvraag wordt ingediend vanwege verkeerde motieven, zijn er in de wet een aantal eisen vastgesteld. Op de eerste plaats dient er natuurlijk sprake te zijn van het niet nakomen van betalingsverplichtingen. Verder dient er een andere schuldeiser te zijn – een steunvordering – die eveneens het faillissement van betrokken partij wil aanvragen.

Een rechter zal altijd goed kijken naar de steunvordering en de status van de schuldeiser. In de praktijk wil het namelijk nog wel eens voorkomen dat een steunvordering op ‘gekunstelde’ wijze wordt gecreëerd.

Om te voorkomen dat een faillissementsaanvraag wordt verworpen – een veel voorkomend gegeven! – is het raadzaam om goede juridische adviezen in te winnen. Maak daarom eens geheel vrijblijvend een afspraak met één van onze advocaten. Vaak hebben ze ook nog andere tips om uw vordering kracht bij te zetten.

Beks Advocaten