Een medewerker met Burn-out? Wat zijn uw rechten en plichten als werkgever.

Maar liefst 1 op 7 werkende Nederlanders heeft last van Burn-out klachten. Uit een onderzoek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis blijkt dat werkgevers het maar moeilijk vinden om hun eigen rol in dit verhaal te zien. De onderzoekers geven aan dat werkgevers een Burn-out geval meestal als incident beschouwen, waarbij de ‘schuld’ bij de zieke wordt neergelegd. Een opstelling die meestal leidt tot nieuwe Burn-out gevallen, is de overtuiging van de onderzoekers. Als werkgever is het dan ook zinvol om met aandacht te kijken naar werkdruk en de wijze waarop wordt gecommuniceerd met betrokken medewerkers.

Helaas leidt een burn-out ook nog vaak tot een verslechterde arbeidsrelatie tussen werkgever en medewerker. Het is dan ook goed te weten wat uw rechten én uw plichten zijn als werkgever.

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is bedoeld om volgens een vaststaand schema te werken aan de verantwoorde terugkeer van uw medewerker. Als een medewerker voor een langere periode arbeidsongeschikt lijkt, dan bent u als werkgever verplicht om een probleemanalyse op te laten stellen. Deze probleemanalyse, door de bedrijfsarts, maakt deel uit van het re-integratiedossier en wordt uitgevoerd uiterlijk in de 6e week van ziekte.

Het schema is verder als volgt:

  • na 6 weken Probleemanalyse
  • na 8 weken Plan van aanpak
  • elke 6 weken Evaluatie van plan van aanpak
  • na 42 weken 42e week ziekmelding bij UWV
  • na 52 weken eerstejaars evaluatie
  • na 91 weken WIA aanvraag
  • acties in het kader van 1e en 2e spoor

Als werkgever is het van belang om alert te zijn op zaken als loondoorbetaling, gedeeltelijke werkhervatting en de verschillende ziekteperiodes.
Het is goed om te weten dat een medewerker mee dient te werken aan re-integratie. Als dit niet gebeurd kan opschorten van loon plaatsvinden of worden overgegaan tot ontslag.

Heeft u vragen over uw juridische positie als werkgever bij zieke werknemers of medewerkers met burn-out? Aarzel niet om contact op te nemen met Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten