Een medewerker ontslaan? Is uw personeelsdossier op orde?

Het ontslag van een medewerker is nooit een prettige gebeurtenis. Toch kunnen er tal van redenen zijn waarom het ontslag van een medewerker de beste beslissing is. Voor beide partijen. Om een ontslag zo soepel mogelijk te laten verlopen is een zorgvuldig opgebouwd personeelsdossier van belang. De volgende tips kunnen u helpen.

• Plan regelmatig een gesprek in met uw medewerker en bespreek het functioneren.
• Maak een helder verslag van deze gesprekken.
• Neem meetbare verbeterpunten op in deze gesprekken.
• Stel vast binnen welke tijd deze verbeterpunten gerealiseerd dienen te zijn.
• Laat de betreffende medewerker tekenen voor ontvangst van dit verslag.
• In geval van niet nakomen van een afspraak, dient u uw medewerker hier schriftelijk van op de hoogte te stellen.

Goed om te weten!

Rechters toetsen streng wanneer zij een oordeel dienen te geven over de rechtvaardiging van een ontslag. Het is dan ook van belang dat u – ruim voordat u iemand ontslaat – nadenkt over een goede ontslagvoorbereiding.

Bij Beks Advocaten hebben we een aanzienlijke ervaring wanneer het gaat om ontslagrecht. Aarzel dan ook niet om contact op te nemen voor een deskundig advies.

Christophe van Uden

Beks Advocaten