Een rechtszaak is niet altijd de oplossing.

Ook in onze praktijk maken we vaak mee dat we met een ondernemer te maken krijgen die op basis van woede een rechtszaak wil beginnen. Achter de woede kunnen vele redenen liggen. Bijna altijd is er wel sprake van ‘zich benadeeld’ voelen.

Toch proberen wij altijd door te vragen en de emotie uit de zaak te halen. Dat doen we omdat we uit onze jarenlange ervaring heel goed weten dat een rechtszaak lang niet altijd de oplossing brengt waarop de ‘benadeelde’ ondernemer hoopt. We noemen graag enkele redenen.

De kosten

Laten we er niet omheen draaien. Een rechtszaak kan heel veel geld kosten. En dan gaat het niet alleen om de ureninzet van ons als advocaten, maar er kunnen zomaar tal van kosten bijkomen. In eerste instantie is dat de rechtbank natuurlijk, met kosten voor het griffierecht en eventuele gerechtelijke deskundigen. En ook de tegenpartij kan een rol spelen waardoor de kosten verhoogd worden. Denk maar aan het oproepen van getuigen bijvoorbeeld. Dit alles leidt tot verlenging van de rechtszaak, en dus ook meer uren.

Overschatting van je eigen ‘zaak’

Het is wetenschappelijk onderzocht dat ons brein ervoor zorgt dat we onze overtuiging meer op waarde schatten dan de overtuiging van een ander. Dat geldt ook voor de strijd in een rechtszaak. Met het gevoel van ‘benadeeld’ te zijn verliezen ‘we’ als mens nog wel eens het totaalplaatje.

De tijd

Het werd al even genoemd bij het hoofdstuk ‘kosten’. Een rechtszaak kost ook veel tijd. Niet alleen door eigen toedoen, maar dus ook omdat er een tegenstander in het spel is. Al deze tijd kun je niet besteden aan dingen waar je bedrijf misschien meer aan heeft.

Verkeerde energie

Wanneer je overweegt een rechtszaak te starten, heb je vaak al veel energie verspild aan negatieve energie. Dus, het is goed te beseffen hoeveel stress en woede je ervoor over hebt om je gevoel van onrecht te beslechten. En, vergeet niet, al die tijd dat je bezig bent met een rechtszaak, zal die stress telkens weer terugkomen.

Denk aan je reputatie

Een rechtszaak is openbaar. Dat betekent dat ook de buitenwereld inzage heeft jouw rechtszaak. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Immers kan het een effect hebben op je bedrijfsreputatie.

Bij Beks Advocaten vinden we het belangrijk om het allerbeste juridisch advies te geven. Dat kan dus ook betekenen dat wij adviseren om geen rechtszaak te starten, maar te kiezen voor een bemiddelingstraject om tot een schikking te komen. Daarin kunnen wij natuurlijk ook juridische bijstand geven. Verder adviseren we ook graag om vergelijkbare situatie in de toekomst te voorkomen door bijvoorbeeld aanpassing van de modelovereenkomsten. We kunnen dit eigenlijk niet genoeg herhalen omdat wij altijd streven naar het allerbeste eindresultaat.

Beks Advocaten