Een zakelijk geschil? Zet een advocaat in als mediator.

LegalWise is daarvoor een aantrekkelijke oplossing.

Als u ervaring heeft met een gang naar de rechter, dan weet u vast dat vrijwel elke rechter partijen in de gelegenheid stelt om nog eens rustig na te denken over een minnelijke oplossing. Want ook een rechter weet dat de beste oplossing wordt gerealiseerd als beide partijen erin slagen om op basis van redelijkheid nog eens naar een geschil te kijken. Wanneer emoties hoog oplopen en de zakelijke strijd tot verhitte discussies leidt, zal dat niet zo gemakkelijk zijn. Het advies? Laat het niet zover komen.

Het is helaas gebruikelijk dat een advocaat pas wordt ingeschakeld als al veel leed, ergernis en woede is opgetreden. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en er lijkt geen sprake van redelijkheid meer te zijn. De reden van het zakelijk geschil is soms zo ver naar de achtergrond verschoven, dat het alleen nog maar lijkt te gaan om het ‘winnen’ van de strijd.

Afgezien van het feit dat daarmee de ‘zaak’ niet is gediend, is het vaak ook een oplossing die veel meer in de papieren loopt dan wanneer wordt gekozen voor een constructieve houding.

De praktijk leert dat een tijdige inschakeling van een advocaat een positief en de-escalerend effect heeft. Een advocaat staat op een professionele afstand van het geschil en zal diens emoties niet de boventoon laten voeren. Bovendien kan een advocaat heel goed inschatten wat de juridische mogelijkheden – of onmogelijkheden – zijn, waardoor verwachtingen reëel blijven.

Beks Advocaten biedt met de lancering van LegalWise een aantrekkelijke optie om voor een beperkt bedrag per maand te kunnen beschikken over een advocaat op afroep.  Dit biedt u de mogelijkheid om op een laagdrempelige wijze en op elk gewenst moment een beroep op ons  te doen ter voorkoming van het ontstaan of verdere ‘verharding’ van het juridische conflict.  Een geruststellende gedachte zo’n eigen huisadvocaat!

Benieuwd naar deze mogelijkheid?

Neem een kijkje op LegalWise.nl

Beks Advocaten