Een zakelijk geschil? Zet een advocaat in als mediator.

LegalWise is daarvoor een aantrekkelijke oplossing.


Als u de ervaring heeft van een gang naar de rechter, dan weet u wellicht dat vrijwel elke rechter erop aandringt dat beide partijen nog eens rustig nadenken over een schikkelijke oplossing. Want ook een rechter weet dat de beste oplossing wordt gerealiseerd als beide partijen erin slagen om vanuit redelijkheid nog eens naar een geschil te kijken. Wanneer emoties hoog oplopen en de zakelijke strijd tot verhitte discussies leidt, zal dat niet zo gemakkelijk zijn. Het advies? Laat het niet zover komen.

Het is helaas gebruikelijk dat een advocaat pas wordt ingeschakeld als al veel leed, ergernis en woede is opgetreden. Partijen staan lijnrecht tegenover elkaar en er lijkt geen sprake van redelijkheid meer te zijn. De reden van het zakelijk geschil is soms zo ver naar de achtergrond verschoven, dat het alleen nog maar lijkt te gaan om het ‘winnen’ van de strijd.

Afgezien van het feit dat daarmee de ‘zaak’ niet is gediend, is het vaak ook een oplossing die veel meer in de papieren loopt dan wanneer wordt gekozen voor een constructieve houding.

De praktijk leert dat een tijdige inschakeling van een advocaat een positief en de-escalerend effect heeft. Een advocaat staat een stukje verder van het zakelijke geschil en is daarmee minder emotioneel geladen. Bovendien kan een advocaat heel goed inschatten wat de juridische mogelijkheden – of onmogelijkheden – zijn, waardoor verwachtingen reëel blijven.

Beks Advocaten biedt met de lancering van LegalWise een aantrekkelijke optie om voor een beperkt bedrag per maand te kunnen beschikken over een advocaat op afroep. Een eigen huisadvocaat!

Benieuwd naar deze mogelijkheid?

Neem een kijkje op LegalWise.nl

mm
Rob Beks
r.beks@beksadvocaten.nl Over ons