Factuur niet noodzakelijk om aanspraak te maken op handelsrente.

Stelt u zich voor? Een partij verricht werkzaamheden voor een opdrachtgever en laat na daarvoor een factuur te sturen. Weliswaar is er een mondelinge afspraak gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden en de bijbehorende kosten. Op enig moment verzoekt de uitvoerende partij aan opdrachtgever om de betaling – als afgesproken – te voldoen. Aangezien betaling lang op zich laat wachten, vindt de uitvoerende partij dat er een handelsrente betaald dient te worden. De opdrachtgevende partij is het daarmee niet eens en beroept zich op het feit dat er geen factuur is gestuurd. Wat is nu waar?

De Hoge Raad is van mening dat geen factuur is vereist om aanspraak te maken op handelsrente. Ze stelt dat handelsrente verschuldigd is vanaf 30 dagen na ontvangst van het betalingsverzoek.

Heeft u vragen over onbetaalde facturen?

De incassospecialisten van Beks Advocaten behandelen uw zaak met interesse.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten