Familieruzie door verkoop van bedrijfspand.

Het belang van ‘zaken vastleggen’ wordt nog wel eens onderschat. Vooral bij familiebedrijven. Helaas leidt het vaak tot onenigheid, en soms zelfs grote ruzie. Iets dat voorkomen kan worden als vooraf goed wordt nagedacht.

Twee broers hebben een succesvol bedrijf. Het bedrijf is gevestigd op een bedrijventerrein en omvat naast een redelijk magazijn ook over een klein kantoor. In totaal werken er 14 mensen in het bedrijf. Broer A woont in een naastgelegen bedrijfswoning, broer B woont in het naburige dorp.

Het bedrijf is toe aan een volgende stap. Een groter magazijn en een groter kantoor. Samen met de accountant is een investeringsplan gemaakt en de bank lijkt mee te werken. Als de gesprekken met makelaars worden opgestart, komt al snel ook de verkoop van de naastgelegen woning van broer A ter tafel. De gemeente stelt namelijk dat woonhuis en bedrijfspand onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Broer A ziet een kans om een mooi nieuw huis te bouwen. Ook de vrouw van broer A is er enthousiast over. Broer B is eveneens enthousiast. Toch slaat het enthousiasme al snel om in achterdocht als broer B vindt dat broer A niet realistisch is over de waardeverhouding tussen het bedrijfspand en de woning. Broer B heeft zowiezo het idee dat de vrouw van broer A iets te graag laat zien dat het ‘hun’ bedrijf is. Het feit dat broer A een apart gesprek heeft gehad met de makelaar, ziet broer B ook als een misplaatste actie.

In deze periode worden wij ‘toevalligerwijs’ geraadpleegd, als broer B vraagt naar de contracten van het pand. Op het moment dat wij de situatie aanhoren, sturen we al snel aan op bemiddeling. Onze ervaring heeft ons geleerd dat snel en behoedzaam optreden veel leed kan voorkomen.

Om tot een eerlijke en goede waardebepaling te komen stellen we voor om twee onafhankelijke taxateurs een waardebepaling te laten uitvoeren. Vooraf wordt afgesproken dat de twee uitkomsten gemiddeld zullen worden. Alle partijen (ook de echtgenotes van de broers) stemmen hiermee formeel in. Enkele weken later zijn de waardebepalingen binnen en gedeeld met alle betrokkenen. Ondanks het feit dat broer A van mening is dat zijn woonhuis ten opzichte van het bedrijfspand meer waard is, accepteert hij de waardebepaling.

Samen met de broers wordt nog een goed gesprek gevoerd en de dreigende familieruzie lijkt in de kiem gesmoord. De broers geven aan dat het een goede les is om bepaalde zaken toch beter te gaan vastleggen. Daarbij wordt vooral ook aandacht gegeven aan de wijze waarop bepaalde waardes berekend zullen worden.

Besloten wordt om een nieuw en uitgebreid familiestatuut op te stellen waarin alle relevante aandeelhouderszaken worden opgenomen. Tevens wordt afgesproken om jaarlijks het familiestatuut te evalueren en eventueel aan te passen, wanneer dat relevant is.

Bent u mede-eigenaar in een familiebedrijf? Praat dan eens met Rob Beks over de actualiteit van uw eigen familiestatuut. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten