Foutje bedankt! Aanbieders van gratis wifi niet aansprakelijk voor misbruik door gebruikers.

Stelt u zich even voor. U bent eigenaar van een locatie waar vele bezoekers en gasten komen. Om uw dienstverlening actueel te houden, besluit u om gratis wifi aan te bieden. Na enige tijd ontvangt u een dreigende brief van een uitgever die u aansprakelijk houdt voor het feit dat via uw gratis wifi locatie vele illegale muziekdownloads worden aangeboden. Dit zijn de basisfeiten waarop het internationale Sony music een winkelier in Duitsland in 2010 aansprakelijk stelde voor ‘muziekpiraterij’.
Na ruim vijf jaar heeft het Europese Hof uitspraak gedaan en besloten dat de winkelier niet aansprakelijk gesteld kan worden voor hetgeen bezoekers via de wifi doen. Wel kan via een dwangbevel worden verordend om inbreuk op auteursrecht te stoppen danwel te voorkomen. Een voorbehoud dat in de praktijk lastig is na te leven omdat volgens dezelfde uitspraak niet geëist kan worden dat de betreffende winkelier zijn wifi afsluit.

Tip!

Biedt u gratis wifi aan? Vermeld dan duidelijk dat het verboden is om illegale downloads uit te voeren en te delen met anderen.

Beks Advocaten