Foutje bedankt! Bank zet ondernemers onder druk om zich in te dekken tegen claims.

Het waren niet de kleinste krantenkoppen waarmee onlangs ons aller Rabobank de maat werd genomen. De aanleiding was de openlijke onvrede van een aantal cliënten/ondernemers die in het verleden een renteswap hadden afgesloten. Het motief? Zich indekken tegen een oplopende rente.
Tot zover helder, ware het niet dat de goedbedoelde renteswap ook een risico in zich droeg. Bij een rentedaling, boven een bepaald niveau, zou namelijk een ‘schadevergoeding’ te betalen zijn door de cliënt. Nog steeds heel billijk. Maar naar nu blijkt, is dat laatste feit nauwelijks of niet gecommuniceerd aan betreffende cliënten en zijn zij verrast door hoge ‘schades’.
Om te voorkomen dat Rabobank wordt aangesproken op haar zorgplicht – en mogelijk voortvloeiende claims – heeft de bank bedacht om haar cliënten aan te sporen de oorspronkelijke documenten alsnog te paraferen bij nieuw aangebrachte passages waarbij de cliënt aangeeft op de hoogte te zijn van de risico’s die in de onderhavige renteswap worden gelopen. Een bedenkelijke zaak, aldus de opgerichte belangenclub Stichting Renteswapschadeclaim. Zij houden het zelfs op valsheid in geschrifte. Daarvan wil Rabobank niets weten. Er wordt niet gevraagd om een oud document opnieuw te ondertekenen, zo vertelt een woordvoerder. Toch beweren sommige ondernemers dat zij onder druk worden gezet met dreiging van hogere opslagen of opzegging van lopende financieringen. De Autoriteit Financiële Markten onderzoekt de verschillende klachten.
Wij zijn benieuwd naar de uitkomst.

OPROEP!

Wordt u als ondernemer en cliënt van een bank onder druk gezet om een document te tekenen, aarzel dan niet om even vrijblijvend advies in te winnen.

Beks Advocaten