Fraudehelpdesk ontvangt kwart meer meldingen.

Als ondernemer heb je er ongetwijfeld wel eens mee te maken gehad. Valse facturen. Van nooit opgegeven advertenties? Van bestellingen die je nooit hebt gedaan? Of misschien ook opdrachten of bestellingen van klanten, die niet bleken te bestaan.

Volgens de Nederlandse Fraudehelpdesk is het schering en inslag. Over het gehele jaar 2021 waren er in totaal zo’n 530.000 meldingen van fraude. Een stijging van 25% ten opzichte van een jaar eerder. Het schadebedrag van deze meldingen wordt door de Nederlandse Fraudehelpdesk geraamd op zo’n 47 miljoen euro.

De fraude heeft vooral betrekking op online aan- en verkopen. Daarbij horen ook ‘dienstverleners’ als aanbieders van beleggingsproducten. Het aandeel van beleggingsfraude is alleen al een kleine 20 miljoen euro groot.

De Nederlandse Fraudehelpdesk waarschuwt ook voor een explosie aan meldingen die te maken hebben met ‘cybercrime’. Malware, phishing, identiteitsfraude (via whatsapp) nemen vooral in het laatste kwartaal van 2021 serieuze vormen aan.

De oproep is dan ook om altijd alert te blijven op dit soort fraudevormen. Wellicht dat de volgende tips daar een steentje aan kunnen bijdragen.

  1. Is een aanbod te mooi? Dan is het dat waarschijnlijk ook.
  2. Doe een (online) onderzoek naar de aanbieder
  3. Bekijk de betaalwijze
  4. Leg alles vast


Tip!

Kijk  zo nu en dan ook eens op www.fraudehelpdesk.nl naar veel voorkomende meldingen.

Beks Advocaten