Gebrek aan samenwerking belemmert gerichte aanpak faillissementsfraude.

De Nederlandse overheid zet zich actief in om faillissementsfraude te voorkomen. Niet alleen omdat het schade toebrengt aan de ‘schatkist’, maar ook omdat het directe schade toebrengt aan zakelijke relaties van de fraudeplegers.

Onlangs werd een onderzoek opgezet om te achterhalen waardoor het in de praktijk lastig is om ‘veelplegers’ van faillissementsfraude op te sporen en op te pakken.

Eén van de belangrijke oorzaken is de wijze waarop veelplegers te werk gaan. Telkens opnieuw worden andere stromannen en ‘katvangers’ ingezet. Bovendien worden herhaaldelijk wijzigingen aangebracht in rechtspersonen en worden deze gemakkelijk verdeeld over verschillende arrondissementen. Hierdoor is het ook voor curators niet direct duidelijk of ze te maken hebben met een ‘veelpleger’.

De conclusie uit het onderzoek komt erop neer dat meer afstemming en samenwerking nodig is tussen de verschillende partijen. Dit vraagt om extra coördinatie maar ook om extra rechtsmiddelen. Immers, benodigde informatie kan niet altijd gedeeld worden vanwege privacywetgeving. In ieder geval moedigen de onderzoekers aan dat curatoren vaker met elkaar gaan communiceren via netwerkbijeenkomsten, waarbij publieke en private partijen kunnen aansluiten.

Ben je benadeeld door faillissementsfraude? Meld het ons.info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten