Gedragscode. Wat wel en wat niet?

Een gedragscode verdient maatwerk aandacht. Dat blijkt wel uit de verhalen in deze nieuwsbrief. Toch willen we graag aangeven welke onderwerpen van toepassing zijn in een gedragscode.

Geweld en seksuele intimidatie

Of het nu gaat om geweld en intimidatie binnen je bedrijf, of van buiten? Het is belangrijk om iets af te spreken over omgangsvormen. Grotere bedrijven kunnen ervoor kiezen om een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Drugs en alcohol

Drugs en alcohol hebben niet alleen effecten op de gezondheid van je medewerkers. Ook de veiligheid van het werk kan in het geding komen. Een alcohol en drugsbeleid schept duidelijkheid.

Roken

Roken leidt tot vele irritaties. Collega’s die niet roken, storen zich aan de frequente rookpauzes. En wanneer opzichtig, bijvoorbeeld bij de ingang, wordt gerookt, is dat niet een prettig visitekaartje voor bezoekers. Maak dus duidelijk wanneer en waar gerookt kan worden.

Diefstal

We hebben het er al over gehad. Wanneer is het diefstal? Een kopietje voor thuis? Nietjes voor thuis? Een pak koffie? Voorkom discussies en onduidelijkheid met een duidelijke lijst met ‘wat wel’, en ‘wat niet’.

Internet voor privédoeleinden

Even een mailtje tussendoor? Geen probleem. Hele werkstukken opmaken voor je studerende kind? Nou, dat wordt twijfelachtig. Natuurlijk wordt er in moderne werkomgevingen redelijk vrij omgegaan met internetgebruik. Toch dient het ook hier duidelijk te zijn wat wel acceptabel is en wat niet.

Social Media

Een lastig onderwerp. Want in welke mate schaden privé social media activiteiten van medewerkers het bedrijf? Ook hiervoor is het belangrijk om een duidelijke richtlijn te maken wat aanvaardbaar is en wat niet.

Beks Advocaten