Geluidsopname rechtsgeldig bewijs

Volgens de kantonrechter Breda kan een in het geheim gemaakte geluidsopname van een telefoongesprek dienen als bewijs.

Het gaat om een geluidsopname van een bedreiging van een werknemer. De werknemer heeft een jaarcontract, maar de werkgever wil het contract voortijdig beëindigen. Daarover ontstaat onenigheid en de arbeidsverhouding verslechtert. Dan laat de werknemer zich tijdens een telefoongesprek bedreigend uit tegenover zijn manager. Dat gebeurt nogmaals later in een persoonlijk gesprek met een andere manager op kantoor.

De werkgever vordert bij de kantonrechter ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De vordering wordt op de eerste plaats gebaseerd op een dringende reden, die bestaat uit de bedreiging. Op de tweede plaats wordt een verstoorde arbeidsverhouding aan de vordering ten grondslag gelegd.

De werknemer betwist de bedreiging en tijdens de zitting biedt de werkgever bewijs aan door middel van een geluidsopname. De werkgever blijkt het bedreigende telefoongesprek te hebben opgenomen. De werknemer maakt tegen het afspelen van de geluidsopname bezwaar. Hij stelt, dat er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs, omdat bij aanvang van het telefoongesprek niet zou zijn aangekondigd, dat het gesprek zou worden opgenomen. Volgens de werknemer is er inbreuk gemaakt op zijn persoonlijke levenssfeer en dat zou onder meer in strijd zijn met artikel 8 EVRM.

Naar het oordeel van de kantonrechter is geen sprake van een ongeoorloofde inbreuk op het onder meer door artikel 8 EVRM beschermde recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gesprek is gevoerd in het kader van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en had volgens de kantonrechter daarom een zakelijk karakter. De persoonlijke levenssfeer van de werknemer is dan niet in het geding. Onder deze omstandigheden weegt het belang van de waarheidsvinding door openbaarmaking van de opname zwaarder dan het belang van de werknemer bij bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.

De opname wordt ter zitting ten gehore gebracht en hieruit blijkt de bedreiging door werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt uiteraard ontbonden wegens een dringende reden en zonder toekenning van een vergoeding. De uitspraak is vindbaar op www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=AZ8381

De les, die hieruit kan worden geleerd, is dat voor geluidsopnames, die een zakelijk karakter hebben, een aankondiging vooraf niet noodzakelijk is. De waarheidsvinding kan dan zwaarder wegen dan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wel dient er rekening mee te worden gehouden, dat er altijd een belangenafweging zal worden gemaakt.

Neem voor meer informatie contact op met Rob Beks

Beks Advocaten