Geschil na bedrijfsovername. Wat te doen?

Een bedrijfsovername is een complex proces. Niet in de eerste plaats door emoties die oplaaien als sprake blijkt van ‘verkeerde’ interpretaties. Het is dan ook één van de meest gehoorde adviezen; laat u bijstaan door een onafhankelijk intermediair én leg alle afspraken op een duidelijke manier vast. Maar wat als het toch nog mis blijkt te gaan en er een geschil ontstaat. Wij sommen drie alternatieve geschillenregelingen op.

1) Stel een onafhankelijk arbiter aan.

De wet biedt een scala aan mogelijkheden voor arbitrage. Bovendien kan daarbij gebruik gemaakt worden van een arbitragereglement zoals bijvoorbeeld opgesteld door het arbitrage-instituut. Arbitrale processen zijn vertrouwelijk, wat in een overnamesituatie zeker als voordeel gezien kan worden. Ook is het zo dat een arbitraal vonnis direct uitvoerbaar is, wereldwijd. De kosten kunnen echter aardig oplopen, aangezien arbiters veelal op uurbasis werken en een hoog uurtarief kennen.

2) Een gang naar de rechter.

Indien een overnamecontract geen uitsluitsel geeft over de behandeling van een geschil, is een rechter bevoegd om een oordeel te geven. Het voordeel van een gerechtelijke procedure is dat deze voor iedereen duidelijk is. Bovendien zijn de kosten een stuk lager dan in geval van arbitrage. Echter, een gerechtelijke procedure kan lang duren. Ook is het de vraag of de rechter in kwestie voldoende competent is om de geschilpunten op juiste waarde te schatten.

3) Een bindende adviesprocedure

Een bindende adviesprocedure wordt vaak ingezet voor financiële kwesties, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van een ‘earn out’ regeling. In deze procedure is sprake van een hoge mate van flexibiliteit. Deze procedurevorm is veelal snel en informeel. Beide partijen kunnen bepalen welke adviseur gekozen dient te worden. Het voordeel van deze procedure is dat ze vaak een korte doorlooptijd heeft en dat de kosten beperkt blijven. Het nadeel is echter dat wanneer een bindend advies niet wordt nagekomen, de rechter alsnog ingeschakeld dient te worden om ‘executie’ af te dwingen.

In een zorgvuldig overnamecontract wordt al opgenomen op welke wijze bepaalde geschillen eventueel afgehandeld worden. Juist daarom is juridische bijstand van een ervaren advocaat meer dan wenselijk. Al ver voordat de overnamegesprekken starten.

Voor meer informatie over overnametrajecten neemt u contact op met Rob Beks.
info@beksadvocaten.nl


Download op LegalWise een praktische vragenlijst met betrekking tot de mogelijke overname van een vennootschap. Met deze vragenlijst krijgt u een juist en volledig beeld van de vennootschap, haar onderneming en haar dochtermaatschappij.

Beks Advocaten