Grensoverschrijdend concurrentiebeding

Vaak wordt er nog een beetje schouderophalend gereageerd over een concurrentiebeding. Veel medewerkers denken namelijk dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Een onjuiste gedachte. Wanneer een werknemer zijn of haar handtekening onder een concurrentiebeding heeft gezet, kan een werkgever de werknemer daaraan houden. Meer en meer werkgevers kiezen ervoor om een wereldwijde beperking op te nemen in het concurrentiebeding. Dat klinkt in eerste instantie wellicht overdreven. Toch is het met de onstuimige groei van internet en e-commerce redelijk dat werkgevers hun concurrentievoordeel ook buiten de landsgrenzen willen veiligstellen. Een grensoverschrijdend concurrentiebeding is dan heel redelijk.

Wanneer een concurrentiebeding wordt aangevochten zal de rechter goed kijken naar de belangen van zowel werknemer als werkgever. Een aanzienlijke promotie telt als een relevant belang voor de werknemer. Hetzelfde geldt wanneer een concurrentiebeding teveel onredelijke beperkingen oplegt voor een werknemer, zoals een wereldwijd concurrentiebeding. Tenminste, tot nu toe! Onlangs heeft er een ommekeer plaatsgevonden in de belangenbescherming van werknemers met betrekking tot een concurrentiebeding met te grote reikwijdte. Een werknemer die zijn wereldwijde concurrentiebeding aanvocht werd namelijk in het ongelijk gesteld door de rechter. In zijn nieuwe functie voor een online reisaanbieder vond de rechter het aannemelijk dat dit bedrijf wereldwijd klanten bedient en oordeelde dat het concurrentiebeding dus niet onnodig ruim is. Het is daarbij dus wel relevant dat de werkgever zijn belang kan aantonen.

Heeft u vragen over arbeidscontracten en het opnemen en handhaven van een concurrentiebeding?

Praat eens met één van onze gespecialiseerde advocaten.
info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten