Grensoverschrijdend gedrag: Werkgever moet toch ontslagvergoeding betalen!?

Een instructeur automonteur met 20 jaar ervaring op de teller werd onlangs ontslagen op staande voet. De reden? Ongepast grappen tijdens zijn trainingen. De man, bekend om zijn “humor”, maakte in de loop der jaren diverse opmerkingen die door sommigen als ongepast of zelfs kwetsend werden ervaren.

Van Hitler tot Parkinson: Grenzen overschreden?

In 2021 klaagde een cursist over een grap waarbij de instructeur een Hitlersnor imiteerde. De werkgever waarschuwde hem, maar in 2023 volgde er een nieuwe klacht over een racistische opmerking. De druppel kwam toen de instructeur in november 2023 ongepaste grappen maakte over Joden en Parkinson. De werkgever trok de grens en ontsloeg hem per direct.

Ontslag op staande voet: Te zwaar of terecht?

De instructeur vocht het ontslag aan. Hij vond de sanctie te zwaar en eiste een ontslagvergoeding van 125.000 euro. De kantonrechter oordeelde dat zijn opmerkingen weliswaar onacceptabel waren, maar dat ontslag op staande voet een te zware sanctie was. Dit gezien zijn lange dienstverband en het feit dat er geen voorafgaande waarschuwing was gegeven dat bij herhaling onmiddellijk ontslag zou volgen. De instructeur kreeg gelijk en ontving een vergoeding van 70.000 euro.

Leerpunten voor werkgevers:

Deze casus toont aan dat ontslag op staande voet een ingrijpende maatregel is die met de nodige zorgvuldigheid moet worden genomen. Zelfs bij grensoverschrijdend gedrag is het belangrijk om te beoordelen of een minder vergaande sanctie mogelijk is.

Tips:

  • Duidelijke gedragscode: Zorg voor een duidelijke gedragscode met concrete voorbeelden van ongepast gedrag.
  • Communicatie en registratie: Communiceer de gedragscode helder aan alle medewerkers en registreer schriftelijk alle incidenten.
  • Proportionele sanctie: Kies bij grensoverschrijdend gedrag voor een passende, proportionele sanctie.
  • Juridisch advies: Raadpleeg bij twijfel een juridisch expert om te beoordelen of ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

Conclusie:

Ongepast gedrag op de werkvloer is onacceptabel en kan consequenties hebben. Echter, ontslag op staande voet is niet altijd de juiste oplossing. Werkgevers dienen proportioneel te handelen en alle opties te overwegen, rekening houdend met de ernst van het vergrijp, de context en de arbeidshistorie van de werknemer.

Voor meer informatie kun je een beroep doen op de deskundigheid en ervaring van Christophe van Uden van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl.

Beks Advocaten