Herziene faillissementswet van kracht.

Met een hamerslag nam de eerste kamer afgelopen dinsdag 6 oktober, de herziene faillissementswet aan. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor een spoedige inwerkingtreding van de Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa). 

De wet maakt het mogelijk om levensvatbare bedrijven te helpen hun schuldenlast te herstructureren voordat een faillissement wordt uitgesproken. Dankzij de herziene wet kan een rechter dwarse crediteuren dwingen om mee te werken. 

Het doel van de wet is om onnodige faillissementen te voorkomen en schuldeisers in toom te houden die mogelijk met een onevenredig deel van de waarde aan de haal gaan. De wet is geënt op de Chapter 11 procedure uit de Verenigde Staten, en vindt haar herkomst als beschermingsmiddel tegen activistische aandeelhouders die als schuldeiser onterecht een bedrijf naar een faillissement brengen. 

Juist nu, waarbij corona een stevige impact heeft op het economische wel en wee in onze maatschappij, kan de herziene wet zijn waarde gaan bewijzen. Wanneer de overheid noodgedwongen de steunmaatregelen zal afbouwen, zal een groot deel van de bedrijven te maken krijgen met solvabiliteitsuitdagingen. Ook bedrijven die voor de coronaperiode prima draaiden. Met de Whoa wet in de hand kunnen bedrijven schuldeisers dwingen om mee te denken aan een duurzame financiële oplossing. 

Natuurlijk zullen in de toepassing van de wet grenzen opgezocht gaan worden. Bovendien mogen vragen gesteld gaan worden over het effect van deze wet op kleine schuldeisers. Niettemin is het een stap die kan leiden tot een vermindering van het aantal faillissementen. 

Heeft u vragen over de impact en toepassing van de herziene faillissementswet?

Neem dan contact op met één van de advocaten van Beks Advocaten. info@beksadvocaten.nl

Beks Advocaten